ČSN EN 31010 (010352)

Management rizik - Techniky posuzování rizik

ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 18. 7. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik.
Posuzování rizik prováděné v souladu s touto normou přispívá k ostatním činnostem managementu rizik.
Je uvedena aplikace řady technik se specifickými odkazy na jiné mezinárodní normy, ve kterých je koncepce a aplikace technik popsána mnohem podrobněji.
Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci certifikace, předpisů a nařízení nebo pro smluvní použití.
V této normě nejsou uvedena specifická kriteria pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani není specifikován typ metody analýzy rizik, který je požadován pro určitou aplikaci.
Tato norma neodkazuje na všechny techniky a vypuštění určité techniky z této normy neznamená, že technika není platná. Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za určité situace, neznamená, že tato metoda má být nutně použita. POZNÁMKA - Tato norma se výslovně nezabývá bezpečností. Jedná se o generickou normu managementu rizik a jakékoli odkazy na bezpečnost jsou výhradně informativní povahy. Návod k uvedení bezpečnostních hledisek do norem IEC je formulován v pokynu ISO/IEC Pokyn 51.

Označení ČSN EN 31010 (010352)
Katalogové číslo 87240
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963872407
Změny a opravy Z2 8.20t
Norma je platná do 18. 7. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

TNI 01 0350 (010350)
Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

ČSN ISO 21500 (010345)
Návod k managementu projektu

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14004 (010904)
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky