Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)

Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

Tuto publikaci není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

Česká společnost pro jakost, ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, pro vás připravila komentované vydání překladu konečné verze normy ISO 19011:2018 s cílem aktuálně informovat širokou veřejnost o změnách a úpravách, které norma přináší.

Komentáře jsou tentokrát zaměřeny nejen z pohledu managementu kvality, ale inspirativní pohledy přinášejí i odborníci z oblastí managementu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci, bezpečnosti informací, akreditovaných laboratoří a hospodaření s energiemi.

Autoři komentářů:
- Ondřej Hykš
- Kristýna Chaloupková
- Daniel Kardoš
- Miroslav Krčma
- Zuzana Kubínová
- Simon Palupčík
- Elena Stibůrková
- Marie Šebestová
- Jiří Tilhon
- Milan Trčka

Označení Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)
Katalogové číslo 180027
Cena 860 Kč860
Jazyk čeština
Počet stran 172 stran formátu A4
EAN kód 9788002028543
ISBN 978-80-02-02854-3
Tato publikace nahradila Komentované vydání ČSN EN ISO 19011

S touto publikací zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO/IEC 27004 (369790)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

ČSN ISO/IEC 27003 (369790)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

Tuto publikaci naleznete v kategorii Publikace ČSNI

foo