ČSN ISO 10005 (010332) Aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

ČSN ISO 10005 Management kvality - Směrnice pro plány kvality
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument poskytuje směrnice pro vytváření, přezkoumávání, schvalování, používání a revidování plánů kvality.
Tento dokument je použitelný pro plány kvality týkající se jakéhokoli zamýšleného výstupu, ať se jedná o proces, produkt, službu, projekt nebo smlouvu. Je použitelný v organizaci jakéhokoli typu a velikosti.
Je použitelný, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality ve shodě s ISO 9001.
Tento dokument obsahuje návod a nestanovuje požadavky.
Primárně se zaměřuje na poskytování výstupů a není pokynem pro plánování tvorby systému managementu kvality.
POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování termínu "proces, produkt, služba, projekt nebo smlouva", používá tento dokument termín "specifický případ".

Označení ČSN ISO 10005 (010332)
Katalogové číslo 507192
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2019
Datum účinnosti 1. 5. 2019
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135071920
Tato norma nahradila ČSN ISO 10005 (010332) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

ČSN ISO 31000 (010351)
Management rizik - Směrnice

ČSN ISO 10013 (010331)
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 005
  • ČSN ISO 10005:2019
  • ČSN ISO 10 005:2019

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo