Třída 3643 - Akumulátory

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 50342-1 ed. 2 (364310) - srpen 2016 aktuální vydání

Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, A2 2.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

665 Kč

ČSN EN 50342-2 ed. 2 (364310) - březen 2020 aktuální vydání

Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50342-3 (364310) - září 2009

Olověné startovací baterie - Část 3: Systém pólových vývodů pro baterie se jmenovitým napětím 36 V

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50342-4 ed. 2 (364310) - květen 2021 aktuální vydání

Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká nákladní vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50342-5 (364310) - červenec 2011

Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50342-6 (364310) - září 2016

Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

475 Kč

ČSN EN 50342-7 (364310) - březen 2016

Olověné startovací baterie - Část 7: Obecné požadavky a metody zkoušek pro motocyklové baterie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60254-1 ed. 2 (364320) - leden 2006 aktuální vydání

Olověné trakční baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60254-2 ed. 2 (364320) - prosinec 2008 aktuální vydání

Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50604-1 (364328) - červen 2017

Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.22t

780 Kč

ČSN EN 61982 (364328) - únor 2013

Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61982-4 (364328) - srpen 2016

Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro nikl-metalhydridové články a moduly

230 Kč

ČSN EN 62660-3 (364328) - květen 2017

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 5. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62660-1 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62660-3 ed. 2 (364328) - listopad 2022

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 63056 (364328) - listopad 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 63057 (364328) - srpen 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu

340 Kč

ČSN EN IEC 63193 (364328) - červenec 2021

Olověné baterie pro pohon lehkých vozidel - Obecné požadavky a metody zkoušek

550 Kč

ČSN EN 60896-11 (364332) - září 2003

Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60896-21 (364332) - prosinec 2004

Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek

440 Kč

ČSN EN 60896-22 (364332) - prosinec 2004

Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 61959 (364332) - listopad 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

190 Kč

ČSN EN 61056-1 ed. 3 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 61056-2 ed. 3 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60952-1 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60952-2 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60952-3 ed. 3 (364340) - duben 2014

Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60623 ed. 3 (364350) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 993 (364351) - prosinec 1999

Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.03t

222 Kč

ČSN EN 62259 (364353) - srpen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu

230 Kč

ČSN EN 50547 (364354) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy

440 Kč

ČSN EN 61960-3 (364360) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61960-4 (364360) - listopad 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 4: Mincové akumulátorové lithiové články a baterie z nich vyrobené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63218 (364360) - duben 2022

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové, nikl-kadmiové a nikl-metal hydridové články a baterie pro přenosné aplikace - Návod týkající se aspektů životního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62281 ed. 4 (364361) - prosinec 2019

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.21t, A2 9.23t

600 Kč

ČSN EN 62619 (364362) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 62620 (364362) - září 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN IEC 62619 ed. 2 (364362) - leden 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

350 Kč

ČSN EN 61427-1 (364365) - leden 2014

Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti

230 Kč

ČSN EN 61427-2 (364365) - květen 2016

Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60622 ed. 2 (364373) - září 2003

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

230 Kč

ČSN EN 62675 (364373) - červenec 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63115-1 (364373) - srpen 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN IEC 63115-2 (364373) - srpen 2021

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 62133-1 (364379) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy

340 Kč

ČSN EN 62133-2 (364379) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.22t

565 Kč

ČSN EN 62485-3 (364380) - květen 2015

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie

340 Kč

ČSN EN IEC 62485-1 (364380) - listopad 2018

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace

340 Kč

ČSN EN IEC 62485-2 (364380) - únor 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie

350 Kč

ČSN EN IEC 62485-4 (364380) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích

230 Kč

ČSN EN IEC 62485-5 (364380) - červenec 2021

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.22t

460 Kč

ČSN EN IEC 62485-6 (364380) - srpen 2021

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace

340 Kč

ČSN EN 62877-1 (364381) - říjen 2016

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 62877-2 (364381) - říjen 2016

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 2: Požadavky na vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61951-1 ed. 4 (364385) - prosinec 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 61951-2 ed. 4 (364385) - prosinec 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN IEC 62932-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska

230 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-2 (364386) - říjen 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 62984-1 (364387) - říjen 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62984-2 (364387) - říjen 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62984-3 (364387) - listopad 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61434 (364390) - srpen 1998

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

125 Kč

ČSN EN 61429 (364395) - září 1998

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.99t

315 Kč

ČSN EN IEC 62902 (364395) - září 2019

Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 36 4399 (364399) - září 2005

Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč
foo