Třída 3670 - Elektronika a rádiotechnika všeobecně

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 62368-1 (367000) - duben 2023

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 4.23t, Z1 6.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 6. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogým číslem 97500 ve Věstníku číslo 6/2015. POzději byla zrušena ve Věstníku 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

2 657 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000) - září 2021 aktuální vydání

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.22t, Oprava 3 6.23t, Oprava 4 6.24t

2 393 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - červen 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

340 Kč

ČSN EN 62087-1 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62087-2 (367004) - květen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. březnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 62087-3 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. březnu 2026 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 62087-4 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 4: Obrazová záznamová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62087-5 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62087-6 (367004) - únor 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62087-2 ed. 2 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62087-3 ed. 2 (367004) - srpen 2023

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62087-7 (367004) - červenec 2019

Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62018 (367005) - červen 2004

Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62753 (367005) - únor 2016

Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60107-1 (367006) - duben 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

2 650 Kč

ČSN EN 60107-2 (367006) - prosinec 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

340 Kč

ČSN EN 60107-5 (367006) - prosinec 1996

Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 60107-7 (367006) - listopad 1998

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 7: Displeje HDTV

550 Kč

ČSN EN 50080 (367007) - září 1998

Vysokofrekvenční vlastnosti kabelových přijímačů MAC AM-VSB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62379-1 (367009) - červen 2008

Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - únor 2010

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62379-3 (367009) - únor 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62379-5-1 (367009) - duben 2015

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62379-5-2 (367009) - listopad 2014

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62379-7 (367009) - březen 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60933-5 (367010) - červen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 5: Y/C konektor pro obrazové systémy - Hodnoty elektrického přizpůsobení a popis konektoru

125 Kč

ČSN EN 50201 (367011) - červen 2002 aktuální vydání

Rozhraní pro DVB-IRD

340 Kč

ČSN EN IEC 63181-2 (367012) - leden 2021

Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62637-1 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63034 (367014) - leden 2021

Mikroreproduktory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50390 (367020) - březen 2005

Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení s vysokou spolehlivostí elektrických spojů

570 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - únor 2010

Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62634 ed. 2 (367053) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60315-4 (367090) - červen 1999

Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání - Část 4: Přijímače kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

990 Kč

ČSN IEC 315-3 (367090) - listopad 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.99t, A1 2.00t

635 Kč
foo