ČSN EN 60107-2 (367006)

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

ČSN EN 60107-2 Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60107-2:1997 včetně opravy EN 60107-2:1999/Cor.:1997-05. Evropská norma EN 60107-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60107-2:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část pojednává o všeobecných metodách měření zvukových kanálů přijímačů pro monofonní a vícekanálové zvukové systémy. Obecné úvahy vztahující se k těmto měřením jsou uvedeny v IEC 107- 1. O měřeních specifických pro vícekanálové zvukové systémy pojednávají IEC 107-3, IEC 107-4 (obě tyto normy do prosince 1999 v ČR nezavedeny) a IEC 107-5. O měření nestandardních přijímaných signálů pojednává IEC 107-6. Tato norma se zabývá určováním vlastností zařízení a umožňuje jejich porovnání tím, že uvádí výčet vlastností užitečných pro specifikaci zařízení a určuje jednotnou metodiku měření těchto vlastností. Požadované technické parametry nejsou specifikovány. Tato norma nepojednává o všeobecné bezpečnosti, kterou je třeba řešit odkazem na normu IEC 65 [1] nebo na jiné odpovídající bezpečnostní normy IEC. Nepojednává ani o rádiovém rušení a elektromagnetické odolnosti, které je třeba řešit odkazem na CISPR 13 a CISPR 20 [2] [3]. ( Všechny normy, mající čísla v hranatých závorkách jsou přesněji citovány v Příloze A.) ČSN EN 60107-2 (36 7006) byla vydána v prosinci 1999. Nahradila ČSN IEC 107-2 (36 7006) ze září 1994.

Označení ČSN EN 60107-2 (367006)
Katalogové číslo 54940
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963549408
Tato norma nahradila ČSN IEC 107-2 (367006) z září 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60107-1 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření

ČSN EN 60107-5 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

ČSN EN 60107-7 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 7: Displeje HDTV

foo