ČSN EN IEC 62368-3 (367000)

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

ČSN EN IEC 62368-3 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru IEC 62368 se vztahuje na zařízení určená pro napájení a příjem provozního napájení komunikačními kabely a bránami. Zahrnuje konkrétní požadavky na obvody, které jsou navrženy k přenosu stejnosměrného napájení z napájecího zařízení (PSE) do napájeného zařízení (PD).
Přenos napájení používá úrovně napětí ES1 nebo ES2 nebo ve velmi specifických případech úrovně napětí ES3.
POZNÁMKA 1 - U ES1 lze obecně předpokládat, že má podobné meze jako definice bezpečného napětí, používané v jiných normách (například SELV, PELV).
POZNÁMKA 2 - U ES2 lze obecně předpokládat, že má podobné meze pro podmínky jedné poruchy jako definice bez-pečného napětí používané v jiných normách.
POZNÁMKA 3 - U obvodů PS2 lze obecně očekávat, že dodávají méně než 100 W do nedefinované zátěže jak pro nor-mální pracovní podmínky, tak pro podmínky jedné poruchy.
PŘÍKLADY
- Pro přenos napájecích napětí při ES1: USB, PoE, ISDN S0, atd.
- Pro přenos napájecích napětí při ES2: vyzvánění pro analogový telefon, ISDN U, atd.
- Pro přenos napájecích napětí při ES3: napájení používané poskytovateli komunikačních služeb a komunikačních okruhů (například obvody RTF, jako HDSLx, SHDSLx, VDSLx a G.fast napájené po vedení).
POZNÁMKA 4 - Každý kabel, který je opatřen konektorem definovaným průmyslovým standardem, který umožňuje pře-nos stejnosměrného proudu mezi zařízeními, se považuje za komunikační kabel, i když se komunikace neuskuteční. Například USB kabel může být použit pro nabíjení baterií přenosného zařízení.
Tato skupina bezpečnostních publikací je primárně určena k použití jako bezpečnostní norma pro výrobky zmiňované v rozsahu platnosti, ale může být též použita technickými komisemi při přípravě norem pro výrobky podobné těm zmiňovaným v rozsahu platnosti této normy v souladu se zásadami předloženými v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51.
Jednou z povinností technické komise je využívat základní bezpečnostní publikace a/nebo skupinové bezpečnostní publikace při přípravě jejích publikací kdykoli je to možné.

Označení ČSN EN IEC 62368-3 (367000)
Katalogové číslo 510237
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135102372
Tato norma nahradila ČSN EN 60950-21 (369060) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62368-1 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

foo