ICS 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů

ČSN EN 13272-1 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000) - leden 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

262 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011) - únor 2014

Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

190 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - březen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

550 Kč

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

230 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - červen 2008

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů

230 Kč

ČSN EN 1837 +A1 (360457) - květen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

230 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t

580 Kč

ČSN EN 50172 (360631) - únor 2005

Systémy nouzového únikového osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.06t

250 Kč

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč

ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

436 Kč

ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

117 Kč

ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč