ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 221 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Část 3: Denní osvětlení škol. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení škol všech druhů (školy základní, střední, odborné, vysoké, zvláštní) a předškolních výchovných zařízení (mateřské školy, mateřské školy s jeslemi). Platí přiměřeně i pro výukové prostory v jiných zařízeních (např. školicí střediska). Norma navazuje na ČSN 73 0580-1. V kap. 3: "Technické požadavky" za pozornost stojí čl.3.2.5, kde se uvádí: "Pro charakteristické vnitřní prostory a pro nejčastěji se opakující zrakové činnosti ve školách jsou příslušné hodnoty činitele denní osvětlenosti stanoveny v tabulce 1; pro předškolní zařízení jsou v tabulce 2. V těchto tabulkách jsou současně uvedeny požadavky na nejmenší hodnoty rovnoměrnosti bočního denního osvětlení pro dané vnitřní prostory nebo jejich funkčně vymezené části." Dále pak v kap. 4: " Návrh a užívání budov z hlediska denního osvětlení." jsou stanoveny požadavky např. na osvětlovací otvory, vnitřní povrchy a dokonce i požadavky na prostory s obrazovkami. ČSN 73 0580-3 byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 36 0041 z 9.2.1965.

Označení ČSN 73 0580-3 (730580)
Katalogové číslo 16441
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164410
Změny a opravy Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN EN 12464-1 (360450)
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Další příbuzné normy

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730580-3
  • ČSN 73 05 80-3