ICS 91.160 - Osvětlení

ČSN IEC 50(845) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.00t, A1 9.17t, A2 4.20t, A3 11.20t

2 277 Kč