ICS 29.140.40 - Svítidla

ČSN IEC 50(845) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.00t, A1 9.17t, A2 4.20t, A3 11.20t

2 277 Kč

ČSN 36 0050-1 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0050-2 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi

125 Kč

ČSN 36 0050-3 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba

125 Kč

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

570 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - červen 2013

Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A1 5.18t

1 630 Kč

ČSN EN 60598-2-1 (360600) - březen 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 7. květnu 2024 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600) - březen 2004

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

230 Kč

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

190 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - březen 2007

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, A2 1.17t

480 Kč

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - listopad 2009

Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

340 Kč

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600) - září 2015

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - prosinec 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t

580 Kč

ČSN EN 60598-2-23 (360600) - květen 1998

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 15. lednu 2024 (přejít na náhradu).

347 Kč

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600) - březen 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

190 Kč

ČSN EN 60598-2-25 (360600) - květen 1997

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.05t

355 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600) - září 2003 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, A1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600) - květen 2016 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

230 Kč

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

230 Kč

ČSN EN 60598-2-9 (360600) - červen 1995

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.96t

315 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (360600) - červenec 2021

Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - červen 2018

Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 (360600) - červen 2021

Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

230 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - duben 2016

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 60570 ed. 2 (360611) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 9.20t

655 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - březen 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

675 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - prosinec 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

355 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 12.15t

630 Kč