ČSN 01 3420 (013420) Aktuální vydání

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma v úvodních kapitolách stanoví všeobecné požadavky na úpravu a tvorbu výkresové dokumentace používané ve stavebnictví, jako jsou měřítka, kótování, popisové pole, označování odkazů, zpracování seznamu částí apod. V návaznosti na tyto základní požadavky norma sjednocuje zásady zobrazování a způsobu kreslení výkresů stavební části objektů pozemních staveb, kterými jsou výkresy výkopů, základů, svislých konstrukcí, schodišť, stropů, podlah, střech apod. Norma dále sjednocuje zásady kreslení výkresů hrubé a konečné úpravy terénu, související s výstavbou pozemních stavebních objektů. Text normy je doplněn rozsáhlým počtem obrázků, které jako příklady dokumentují způsob kreslení výkresů, nebo grafické úpravy tabulek seznamu částí. Nová ČSN 01 3420 vychází ze souboru mezinárodních norem (EN, ISO) platných pro technickou dokumentaci bez ohledu na obor použití (stavebnictví, strojírenství a elektrotechnika). Při tomto mezinárodním sjednocení technického kreslení však nebylo možno se vyhnout v citované ČSN kompromisům a změnám oproti vžité praxi. Zásadní změny v grafickém zpracování dokumentace stavebních objektů, v porovnání s předchozím souborem ČSN, jsou uvedeny v předmluvě nové normy.

Označení ČSN 01 3420 (013420)
Katalogové číslo 70625
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2004
Datum účinnosti 1. 8. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963706252
Tato norma nahradila ČSN 01 3422 (013422) z prosince 1986
ČSN 01 3423 (013423) z listopadu 1985
ČSN 01 3424 (013424) z června 1986
ČSN 01 3427 (013427) z ledna 1982
ČSN 01 3428 (013428) z listopadu 1985
ČSN 01 3429 (013429) z ledna 1985
ČSN 01 3430 (013430) z ledna 1985
ČSN 01 3431 (013431) z ledna 1985
ČSN 01 3432 (013432) z ledna 1985
ČSN 01 3446 (013446) z ledna 1988
ČSN 01 3449 (013449) z ledna 1983
ČSN 01 3420 (013420) z ledna 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN EN ISO 7518 (013439)
Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb

ČSN ISO 128-23 (013114)
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

ČSN 73 1901 (731901)
Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN EN ISO 11091 (013448)
Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 34 20
  • ČSN 013420
  • ČSN 01 34 20 : 2004
  • ČSN 013420:2004
  • ČSN 01 3420:2004