Třída 0134 - Výkresy ve stavebnictví

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 9431 (013403) - říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu

190 Kč

ČSN 01 3405 (013405) - říjen 1988

Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 6284 (013405) - říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek

125 Kč

ČSN 01 3406 (013406) - říjen 2015 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

145 Kč

ČSN 01 3410 (013410) - září 2014 aktuální vydání

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

190 Kč

ČSN 01 3411 (013411) - listopad 1989

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

770 Kč

ČSN 01 3419 (013419) - srpen 1987

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

350 Kč

ČSN 01 3420 (013420) - červenec 2004 aktuální vydání

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

590 Kč

ČSN EN ISO 4157-1 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části

190 Kč

ČSN EN ISO 4157-2 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností

125 Kč

ČSN EN ISO 4157-3 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů

125 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - březen 2021 aktuální vydání

Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek

230 Kč

ČSN EN ISO 7519 (013421) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

190 Kč

ČSN EN ISO 7518 (013439) - říjen 2000

Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb

125 Kč

ČSN EN ISO 11091 (013448) - říjen 2000

Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav

230 Kč

ČSN 01 3450 (013450) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

350 Kč

ČSN 01 3452 (013452) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

340 Kč

ČSN 01 3454 (013454) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

230 Kč

ČSN 01 3462 (013462) - prosinec 1994

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

440 Kč

ČSN 01 3463 (013463) - březen 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

550 Kč

ČSN 01 3464 (013464) - srpen 1987

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

440 Kč

ČSN 01 3466 (013466) - červenec 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací

440 Kč

ČSN 01 3467 (013467) - prosinec 1985

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

230 Kč

ČSN 01 3469 (013469) - prosinec 2007 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část

440 Kč

ČSN 01 3473 (013473) - srpen 1989

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

350 Kč

ČSN 01 3481 (013481) - září 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Z2 10.00t

654 Kč

ČSN EN ISO 3766 (013481) - prosinec 2004 aktuální vydání

Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu

340 Kč

ČSN EN ISO 4172 (013481) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců

230 Kč

ČSN EN ISO 7437 (013481) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců

125 Kč

ČSN 01 3487 (013487) - září 1986

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

340 Kč

ČSN 01 3489 (013489) - únor 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene

550 Kč

ČSN 01 3495 (013495) - červen 1997 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

230 Kč
foo