ČSN 01 3411 (013411)

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978.

Označení ČSN 01 3411 (013411)
Katalogové číslo 24119
Cena 770 Kč770
Datum schválení 15. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 108 stran formátu A5
EAN kód 8590963241197
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 01 3410 (013410)
Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

ČSN 73 0212-1 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-3 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 34 11
  • ČSN 013411
  • ČSN 01 34 11 : 1989
  • ČSN 013411:1989
  • ČSN 01 3411:1989