ICS 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - leden 2019 aktuální vydání

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky

550 Kč

ČSN ISO 15519-1 (013015) - leden 2019

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla

440 Kč

ČSN ISO 15519-2 (013015) - prosinec 2018

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení

550 Kč

ČSN 01 3180 (013180) - srpen 1982

Technické výkresy. Kreslení diagramů

190 Kč

ČSN EN ISO 3952-1 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.05t

465 Kč

ČSN EN ISO 3952-2 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2

230 Kč

ČSN EN ISO 3952-3 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3

230 Kč

ČSN 01 3405 (013405) - říjen 1988

Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

230 Kč

ČSN 01 3406 (013406) - říjen 2015 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

145 Kč

ČSN 01 3410 (013410) - září 2014 aktuální vydání

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

190 Kč

ČSN 01 3411 (013411) - listopad 1989

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

770 Kč

ČSN ISO 3511-1 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

ČSN ISO 3511-2 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků

230 Kč

ČSN ISO 3511-3 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení

340 Kč

ČSN ISO 3511-4 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce

230 Kč

ČSN ISO 14617-1 (013630) - září 2006 aktuální vydání

Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

770 Kč

ČSN ISO 14617-10 (013630) - prosinec 2003

Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin

230 Kč

ČSN ISO 14617-11 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje

230 Kč

ČSN ISO 14617-12 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání

230 Kč

ČSN ISO 14617-13 (013630) - září 2005

Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

125 Kč

ČSN ISO 14617-14 (013630) - září 2005

Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem

190 Kč

ČSN ISO 14617-15 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí

230 Kč

ČSN ISO 14617-2 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití

340 Kč

ČSN ISO 14617-3 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení

230 Kč

ČSN ISO 14617-4 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení

230 Kč

ČSN ISO 14617-5 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení

230 Kč

ČSN ISO 14617-6 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce

340 Kč

ČSN ISO 14617-7 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty

230 Kč

ČSN ISO 14617-8 (013630) - únor 2004

Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče

340 Kč

ČSN ISO 14617-9 (013630) - únor 2004

Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory

230 Kč

ČSN EN 61355-1 ed. 2 (013721) - únor 2009

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění

440 Kč

ČSN EN 61666 ed. 2 (013730) - květen 2011 aktuální vydání

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému

230 Kč

ČSN 01 3807 (013807) - leden 1984

Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii

230 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2014

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

ČSN EN 1861 (142007) - srpen 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

350 Kč

ČSN IEC 27-1 (330100) - leden 1995

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t

949 Kč

ČSN EN 12526 (918000) - srpen 1999

Kladky a kola - Terminologie, doporučené značky a vícejazyčný slovník

350 Kč