ČSN EN ISO 3952-1 (013226)

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1

ČSN EN ISO 3952-1 Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3952-1:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-1:1979 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Norma je vydána ve třech částech: Část 1: 1 - Pohyb členů mechanismů, 2 - Kinematické dvojice, 3 - Členy a spojení jejich částí, 4 - Pákové mechanismy a jejich členy. Část 2: 5 - Třecí a ozubené mechanismy, 6 - Vačkové mechanismy. Část 3: 7 - Maltézské a rohatkové mechanismy, 8 - Spojky a brzdy. Všechny tři části této normy stanovují značky pro prvky kinematických diagramů výrobků průmyslových odvětví. V normě uvedené značky se používají pro diagramy na technických výkresech nebo pro ostatní dokumentace. Norma obsahuje značky pro prvky kinematických schémat výrobků ve všech odvětvích průmyslu. Větší část normy tvoří tabulky s nákresem a s českými definicemi. Názvy výše uvedených čtyř kapitol této prvé části normy, a také jednotlivých značek jsou česky, anglicky, francouzsky a německy. ČSN EN ISO 3952-1 (01 3226) byla vydána v březnu 1997. Nahradila společně s ČSN EN ISO 3952-2 a ČSN EN ISO 3952-3 ČSN 01 3226 z 11.11.1982 - s výjimkou kapitol 5 a 14.

Označení ČSN EN ISO 3952-1 (013226)
Katalogové číslo 21579
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963215792
Změny a opravy A1 1.05t
Tato norma nahradila ČSN 01 3226 (013226) z prosince 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3952-2 (013226)
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2

ČSN EN ISO 3952-3 (013226)
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3

ČSN EN ISO 3952-4 (013226)
Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4