1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 21.020 - Vlastnosti a konstrukce strojů, přístrojů, zařízení

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 01 0611 (010611) - leden 1983

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

622 Kč

ČSN EN 62506 (010631) - březen 2014

Metody zrychlených zkoušek výrobků

590 Kč

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - červenec 2020

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN EN 61014 (010645) - červenec 2004

Programy růstu bezporuchovosti

440 Kč

ČSN 01 0651 (010651) - červenec 1981

Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu

350 Kč

ČSN 01 0652 (010652) - listopad 1980

Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu

340 Kč

ČSN EN 60706-2 (010661) - únor 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

440 Kč

ČSN EN 60706-3 (010661) - duben 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

350 Kč

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč

ČSN EN 60812 (010675) - leden 2007

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.19t

Norma bude zrušena k 14. září 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - červenec 2011

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)

440 Kč

ČSN EN 62551 (010677) - srpen 2013

Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí

550 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 aktuální vydání

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč

ČSN EN 60300-3-12 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

550 Kč

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690) - listopad 2017 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

440 Kč

ČSN EN IEC 62853 (010690) - březen 2019

Spolehlivost otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - září 2003

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

582 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč

ČSN EN 62402 (010697) - říjen 2009

Management zastarávání - Pokyn k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017

Zásobování náhradními díly

550 Kč

ČSN ISO 10816-3 (011412) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

350 Kč

ČSN EN ISO 11688-2 (011682) - červen 2002

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

440 Kč

ČSN EN ISO 3952-1 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.05t

465 Kč

ČSN EN ISO 3952-2 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2

230 Kč

ČSN EN ISO 3952-3 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3

230 Kč

ČSN EN 9278 (310426) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč