ČSN IEC 27-1 (330100)

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 949 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 27-1:1992 včetně její opravenky z dubna 1993 a informativní přílohu NA. IEC 27 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně. Část 2: Telekomunikace a elektronika. Část 3: Logaritmické veličiny a jednotky. Část 4: Značky veličin pro točivé elektrické stroje. Tato první část mezinárodní normy IEC 27-1 uvádí informace o všeobecných veličinách, jednotkách a jejich písmenných i matematických značkách, které jsou určeny pro použití v elektrotechnice. Uvádí také pravidla pro psaní a tisk těchto značek a pro použití dalších znaků (indexy, horní indexy atd.) se značkami veličin. V této mezinárodní normě nejsou citovány žádné odkazy na normy. Norma obsahuje oddíl 1: Doporučení pro tisk značek a čísel. Za pozornost stojí čl.1.1 "Značky veličin", čl.1.2 "Názvy a značky jednotek". Dále obsahuje oddíl 2 Všeobecná doporučení pro časově proměnné veličiny. Oddíl 3: Značky veličin a jejich jednotek, vybrané konstanty a znaménka. Z tohoto oddílu vyjímáme čl.3.1 "Úvod k tabulkám veličin a jejich jednotek", který stanoví: "Tabulky zahrnují, kromě určitých značek používaných pro elektřinu a magnetismus, některé jiné značky, které se vyskytují v elektrotechnice." Dále jsou pak uvedeny tabulky se standardním obsahem (veličiny: název, značka, poznámky a jednotky: název a značka). Konečně tento oddíl obsahuje i čl. 3.2 "Úvod k tabulkám indexů". čl.3.3: "Úvod k tabulce matematických znamének a značek" a konečně čl.3.4" "Úvod k tabulkám časově proměnných veličin". Pozornost zasluhují i přílohy, zejm. B, obsahující slovník termínů, týkajících se písmenných značek. ČSN IEC 27-1 (33 0100) byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 33 0100 z 16.9.1983.
ČSN IEC 27-1/ Z1 Tato změna mění a doplňuje tabulky 1 a 6 ČSN IEC 27-1:1995

Označení ČSN IEC 27-1 (330100)
Katalogové číslo 16729
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963167299
Změny a opravy Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60027-2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

ČSN EN 60027-4 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

ČSN EN 60027-6 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

ČSN EN 60027-7 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

ČSN IEC 60027-3 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky