ICS 29.020 - Elektrotechnika obecně

ČSN IEC 605-2 (010644) - únor 1996

Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

340 Kč

ČSN IEC 1070 (010646) - srpen 1994

Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti

340 Kč

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - březen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

440 Kč

ČSN EN 60300-3-15 (010690) - červenec 2010

Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

550 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - prosinec 2020

Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu

550 Kč

ČSN IEC 60300-3-10 (010690) - listopad 2001

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

350 Kč

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 81346-1 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

590 Kč

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (013710) - červenec 2021 nové vydání

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

770 Kč

ČSN EN 62023 ed. 2 (013711) - červen 2012 aktuální vydání

Strukturování technické informace a dokumentace

350 Kč

ČSN EN 62569-1 (013725) - březen 2018

Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61175-1 (013731) - březen 2016

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla

550 Kč

TNI 01 3760 (013760) - červenec 2005

Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB

230 Kč

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780) - září 2015

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

790 Kč

ČSN EN 62027 ed. 2 (013781) - červen 2012 aktuální vydání

Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí

350 Kč

ČSN EN 82079-1 (013782) - květen 2013

Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 82079-1 ed. 2 (013782) - říjen 2020

Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů - Část 1: Zásady a obecné požadavky

550 Kč

ČSN EN 60848 ed. 2 (013783) - leden 2014 aktuální vydání

Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

550 Kč

ČSN EN 62744 (013783) - srpen 2015

Znázornění stavů předmětů grafickými značkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61286 (013792) - srpen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301) - únor 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

350 Kč

ČSN 30 4011 (304011) - duben 1993

Elektrické příslušenství motorových vozidel. Elektromagnetická slučitelnost. Konduktivní rušení z vodičů. Požadavky a metody zkoušek

230 Kč

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010) - březen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

125 Kč

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

615 Kč

ČSN IEC 50(691) (330050) - únor 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

415 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t

1 870 Kč

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 815 Kč

ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10t, A3 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 225 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t

2 475 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - květen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

440 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč

ČSN IEC 60050-195 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.02t

1 110 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 1.21t

2 365 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - květen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 3.19t, A3 8.19t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

945 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

350 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

945 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.18t, A1 5.18t

605 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t, A6 1.21t

2 730 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - červen 2011

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

550 Kč

ČSN IEC 27-1 (330100) - leden 1995

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t

949 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - prosinec 2004 aktuální vydání

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - květen 2009

Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace

340 Kč

ČSN EN 60038 (330120) - srpen 2012

Jmenovitá napětí CENELEC

230 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3 (330122) - únor 2011

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 3.20t, A3 3.20t

730 Kč

ČSN EN 60059 (330125) - prosinec 2000

Normalizované hodnoty proudů IEC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 60196 (330128) - březen 2010

Normalizované hodnoty kmitočtů IEC

125 Kč

ČSN EN 61293 (330150) - prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150) - říjen 2020

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

340 Kč

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170) - červen 2003 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173) - prosinec 2004 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

340 Kč

ČSN IEC 757 (330175) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

65 Kč

ČSN EN 50102 (330335) - únor 1997

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, Oprava 1 12.04t

375 Kč

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

550 Kč

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - říjen 2005

Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace

570 Kč

ČSN 33 1310 ed. 2 (331310) - říjen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

190 Kč

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč

ČSN 33 1500 (331500) - červen 1990

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

509 Kč

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.21t, Z2 9.21t

530 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - září 2021

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

440 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t

655 Kč

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (332000) - srpen 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

340 Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 (332000) - říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

230 Kč

ČSN 33 2000-7-710 (332000) - leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

460 Kč

ČSN 33 2000-7-711 (332000) - únor 2004

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (332000) - říjen 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

230 Kč

ČSN 33 2000-7-713 (332000) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

190 Kč

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (332000) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech

340 Kč

TNI 33 2000-7-711 (332000) - září 2005

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711

230 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - duben 2020

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

440 Kč

ČSN 33 2040 (332040) - leden 1993

Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

125 Kč

ČSN 33 2165 (332165) - říjen 2014

Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

350 Kč

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200) - únor 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 60204-11 (332200) - září 2001

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.11t, Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 9. lednu 2022 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

945 Kč

ČSN EN 60204-33 (332200) - leden 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

945 Kč

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200) - červen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

550 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - listopad 2017

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.21t

475 Kč

ČSN 33 2410 ed. 2 (332410) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech

190 Kč

ČSN 33 2420 ed. 2 (332420) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

230 Kč

ČSN 33 3080 (333080) - březen 1978

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

340 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201) - prosinec 2011

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.12t, A1 11.14t, Oprava 2 10.15t, Oprava 3 10.15t

1 060 Kč

ČSN IEC 1000-1-1 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

340 Kč

ČSN IEC 1000-2-1 (333431) - říjen 1993

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.00t

250 Kč

ČSN IEC 1000-2-3 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

550 Kč

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570) - květen 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

340 Kč

ČSN IEC 50(161) (334201) - prosinec 1993

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.00t, A5 2.16t, A4 2.16t, A3 2.16t, A6 12.17t, A7 9.18t, A8 8.19t, A9 7.20t

1 625 Kč

ČSN EN 50147-1 (334211) - srpen 1997

Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění

340 Kč

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

405 Kč

ČSN EN 50130-5 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

350 Kč

ČSN EN 60870-2-1 (334620) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

340 Kč

ČSN EN 62559-2 (334905) - březen 2016

Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - září 2018

Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 34 1090 ed. 2 (341090) - listopad 2011 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

230 Kč

ČSN 34 1382 (341382) - červen 1988

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94, Z2 1.95, Z3 6.06t

372 Kč

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

570 Kč

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

590 Kč

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.13t

1 010 Kč

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

610 Kč

ČSN EN 62858 (341390) - květen 2016

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 (341390) - květen 2020

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč

ČSN 34 2720 (342720) - únor 1968

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací

125 Kč

ČSN 34 3085 ed. 2 (343085) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

190 Kč

ČSN 34 3112 (343112) - květen 1970

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

230 Kč

ČSN 34 3278 (343278) - březen 1964

Provoz a obsluha přístrojových transformátorů

190 Kč

ČSN 34 5101 (345101) - březen 1971

Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

945 Kč

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

340 Kč

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615) - duben 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

350 Kč

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

230 Kč

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615) - únor 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - květen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - červenec 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615) - leden 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

340 Kč

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615) - leden 2015 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

355 Kč

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

355 Kč

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

230 Kč

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615) - únor 2006 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

580 Kč

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

230 Kč

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - říjen 2020

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN 34 5791-2-11 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.00t

157 Kč

ČSN EN 60068-2-55 (345791) - listopad 2013

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků

340 Kč

ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda

350 Kč

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

190 Kč

ČSN EN 60068-2-80 (345791) - březen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód

440 Kč

ČSN EN 60068-3-4 (345791) - září 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN 60068-3-7 (345791) - říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60068-3-8 (345791) - srpen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 (345791) - březen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží)

230 Kč

ČSN IEC 68-2-46 (345791) - červenec 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN IEC 68-2-49 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

125 Kč

ČSN IEC 68-2-61 (345791) - listopad 1993

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

295 Kč

ČSN IEC 68-2-7 (345791) - leden 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.93, Z1 12.97t

255 Kč

ČSN IEC 68-5-2 (345791) - březen 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

355 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - prosinec 2008

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

590 Kč

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

190 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t, A1 12.20t

515 Kč

ČSN EN 60599 ed. 2 (346726) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

440 Kč

ČSN IEC 949 (347025) - září 2001

Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

295 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

405 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

230 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - duben 2020

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm

350 Kč

ČSN EN 60146-2 (351530) - prosinec 2000

Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - červen 2020

Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)

945 Kč

ČSN EN 61543 (354183) - červen 1997

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t

585 Kč

ČSN EN 62561-1 ed. 2 (357605) - prosinec 2017 aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

340 Kč

ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605) - duben 2018 aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

340 Kč

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (357605) - květen 2018 aktuální vydání

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

340 Kč

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (357605) - květen 2018 aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

230 Kč

ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

350 Kč

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

340 Kč

ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 (357605) - prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

230 Kč

ČSN EN IEC 62793 (357605) - prosinec 2018

Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 26. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 62793 ed. 2 (357605) - červenec 2021 nové vydání

Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem

440 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

190 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - květen 2014

Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů

230 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - srpen 2017

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.21t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080) - leden 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

230 Kč

ČSN EN 62321-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

550 Kč

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

440 Kč

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

350 Kč

ČSN EN 62321-4 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

465 Kč

ČSN EN 62321-5 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

350 Kč

ČSN EN 62321-7-1 (369080) - červen 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - červen 2013

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - červenec 2020

Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití

440 Kč

ČSN EN 50693 (369085) - srpen 2020

Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 60943 (370677) - červenec 2001

Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 386-1 (872004) - květen 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 2.98t

500 Kč

ČSN ETS 300 329 ed. 1 (875022) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních evropských bezšňůrových telekomunikací (DECT)

340 Kč

ČSN ETS 300 340 ed. 1 (875023) - červen 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

355 Kč

ČSN ETS 300 342-1 ed. 1 (875024) - červen 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

340 Kč

ČSN ETS 300 342-2 ed. 1 (875024) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 2: Rádiové zařízení základnové stanice a přidružené zařízení

340 Kč

ČSN ETS 300 445 ed. 1 (875038) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

580 Kč

ČSN ETS 300 279 ed. 1 (875039) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

570 Kč

ČSN ETS 300 385 ed. 1 (875045) - červenec 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

465 Kč