ČSN EN 50102 (330335)

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

ČSN EN 50102 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 375 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 62262

Předmětem této normy je klasifikace stupňů ochrany poskytované kryty proti vnějším mechanickým nárazům, není-li jmenovité napětí chráněného zařízení větší než 72,5 kV. Tato norma platí pouze pro kryty zařízení, u nichž příslušná norma stanoví stupně ochrany krytu proti mechanickým nárazům (v této normě je dále používán termín nárazy).
Tato norma má poskytnout:
a) definice pro stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení, pokud jde o ochranu zařízení uvnitř krytu proti škodlivému působení mechanických nárazů;
b) označení stupňů ochrany
c) požadavky pro každé označení;
d) zkoušky, které mají být provedeny pro ověření, že kryt splňuje požadavky této normy.
Je věcí jednotlivých technických komisí, aby rozhodly, v jakém rozsahu a jakým způsobem se používá klasifikace v jejich normách, a jak definovat "kryt" pro jejich zařízení. Doporučuje se však, aby se zkoušky pro danou klasifikaci nelišily od zkoušek specifikovaných v této normě. Je-li to nutné, mohou být do příslušné normy výrobku zahrnuty doplňující požadavky. Komise pro výrobky může pro určitý typ zařízení specifikovat odlišné požadavky, pokud je zajištěna minimálně stejná úroveň bezpečnosti.
Tato norma pojednává pouze o krytech, které jsou ve všech ostatních ohledech vhodné pro jejich zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné normě výrobku, a které z hlediska materiálů a provedení zajišťují, že uvedené stupně ochrany jsou za normálních podmínek používání zachovány. Tato norma platí také pro prázdné kryty, pokud jsou splněny všeobecné požadavky na zkoušky a pokud je zvolený stupeň ochrany pro typ zařízení vhodný.

Označení ČSN EN 50102 (330335)
Katalogové číslo 20978
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963209784
Změny a opravy A1 12.99t, Oprava 1 12.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)