Třída 33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010) - březen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

125 Kč

ČSN 33 0050-601 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.01t, Z2 12.20t

562 Kč

ČSN 33 0050-602 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

350 Kč

ČSN 33 0050-603 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.01t, Z2 3.19t

662 Kč

ČSN 33 0050-605 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

350 Kč

ČSN IEC 50(221) +A1 (330050) - srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, A3 5.18t, A4 1.21t

1 430 Kč

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(371) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání

350 Kč

ČSN IEC 50(411) (330050) - únor 1998

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 10.21t

2 655 Kč

ČSN IEC 50(421) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky

440 Kč

ČSN IEC 50(436) (330050) - červen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory

230 Kč

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 50(448) (330050) - červenec 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy

770 Kč

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.20t, A2 11.21t, A3 4.22t

805 Kč

ČSN IEC 50(531) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 1.21t

2 000 Kč

ČSN IEC 50(541) (330050) - září 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

405 Kč

ČSN IEC 50(691) (330050) - únor 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

415 Kč

ČSN IEC 50(701) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

705 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t, A6 10.21t

1 935 Kč

ČSN IEC 50(704) (330050) - červenec 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 7.20t

1 510 Kč

ČSN IEC 50(705) (330050) - leden 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t, A7 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 855 Kč

ČSN IEC 50(712) (330050) - srpen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.21t

960 Kč

ČSN IEC 50(714) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

1 265 Kč

ČSN IEC 50(715) (330050) - únor 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t, A3 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 025 Kč

ČSN IEC 50(716-1) (330050) - listopad 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(721) (330050) - září 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 3.22t

2 095 Kč

ČSN IEC 50(722) (330050) - listopad 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 50(725) (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t, A3 10.21t

885 Kč

ČSN IEC 50(726) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 9.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t, A7 3.22t

1 165 Kč

ČSN IEC 50(731) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t

1 345 Kč

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.19t, A3 10.21t, A2 10.21t, A4 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 515 Kč

ČSN IEC 50(806) (330050) - září 2000 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.02t, A2 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 105 Kč

ČSN IEC 60050-103 +A1 +A2 +A3 +A4 (330050) - říjen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

965 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050) - říjen 2013

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, A2 10.21t

1 300 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - květen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, A2 4.20t, A3 11.20t, A4 6.21t, A5 1.23t

2 575 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10t, A3 7.20t, A4 10.21t, A5 12.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 475 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t, A4 11.21t, A5 3.22t

2 725 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - květen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

440 Kč

ČSN IEC 60050-151 (330050) - září 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.15t, A2 1.18t, A3 4.20t, A4 12.20t, A5 10.21t

1 840 Kč

ČSN IEC 60050-171 (330050) - únor 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 520 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč

ČSN IEC 60050-195 (330050) - červen 2022 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

945 Kč

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.16t, A2 1.16t, A3 10.20t

1 645 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t, A3 5.18t, A4 7.22t

2 130 Kč

ČSN IEC 60050-351 +A1 (330050) - srpen 2016 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení

3 050 Kč

ČSN IEC 60050-415 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-426 (330050) - duben 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

1 165 Kč

ČSN IEC 60050-442 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 2.18t, A1 2.18t, A3 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 125 Kč

ČSN IEC 60050-444 (330050) - září 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - červen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

505 Kč

ČSN IEC 60050-482 (330050) - září 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 11.20t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy

340 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

675 Kč

ČSN IEC 60050-551 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 562 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 1.21t, A3 10.21t, A4 5.22t

2 930 Kč

ČSN IEC 60050-581 (330050) - říjen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

1 270 Kč

ČSN IEC 60050-614 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz

945 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - květen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 3.19t, A3 8.19t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

945 Kč

ČSN IEC 60050-713 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 10.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 445 Kč

ČSN IEC 60050-732 +A1 +A2 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 2.22t

1 010 Kč

ČSN IEC 60050-741 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

415 Kč

ČSN IEC 60050-807 (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 60050-808 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

655 Kč

ČSN IEC 60050-811 (330050) - květen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

3 615 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - srpen 2019 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.21t

2 220 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

945 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - listopad 2007

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

2 615 Kč

ČSN IEC 60050-845 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 550 Kč

ČSN IEC 60050-901 (330050) - říjen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace

550 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - červenec 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody

350 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.18t, A1 5.18t

605 Kč

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 6.20t

615 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t, A6 1.21t, A7 3.22t

2 795 Kč

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - červen 2011

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

550 Kč

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100) - listopad 2019

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

945 Kč

ČSN IEC 27-1 (330100) - leden 1995

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t

949 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - prosinec 2004 aktuální vydání

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 (330110) - březen 2019

Pravidla týkající se elektrických obvodů

350 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - květen 2009

Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace

340 Kč

ČSN EN 60038 (330120) - srpen 2012

Jmenovitá napětí CENELEC

230 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3 (330122) - únor 2011

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A3 3.20t, A2 3.20t

730 Kč

ČSN 33 0124 (330124) - duben 2006

Normalizace a liberalizace energetického trhu

190 Kč

ČSN EN 60059 (330125) - prosinec 2000

Normalizované hodnoty proudů IEC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 50549-1 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50549-2 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 60196 (330128) - březen 2010

Normalizované hodnoty kmitočtů IEC

125 Kč

ČSN EN 61293 (330150) - prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150) - říjen 2020

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (330160) - květen 2022

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů

340 Kč

ČSN EN IEC 60152 (330162) - duben 2022

Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích

125 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN 33 0166 ed. 2 (330166) - červenec 2002

Označování žil kabelů a ohebných šňůr

65 Kč

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170) - červen 2003 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173) - prosinec 2004 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

340 Kč

ČSN EN IEC 60757 (330175) - březen 2022

Kód pro označování barev

190 Kč

ČSN IEC 757 (330175) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 21. červenci 2024 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN IEC 28 (330210) - březen 1995

Elektrotechnické předpisy. Mezinárodní norma odporu mědi

125 Kč

ČSN EN 60085 ed. 2 (330250) - srpen 2008 aktuální vydání

Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení

340 Kč

ČSN EN 60529 (330330) - listopad 1993

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 6.14t, Oprava 1 11.19t

775 Kč

ČSN EN 61032 (330333) - červen 1999

Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

340 Kč

ČSN EN 50102 (330335) - únor 1997

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, Oprava 1 12.04t

375 Kč

ČSN EN 62262 +A1 (330335) - červen 2022

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

230 Kč

ČSN 33 0360 ed. 2 (330360) - červen 2014 aktuální vydání

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

230 Kč

ČSN EN 50303 (330383) - červen 2001

Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu

230 Kč

ČSN 33 0405 (330405) - únor 1989

Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění

230 Kč

ČSN 33 0419-4 (330419) - červen 2006

Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí

945 Kč

ČSN EN 60071-5 (330419) - srpen 2015

Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419) - červen 2020

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

350 Kč

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419) - leden 2019

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

945 Kč

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420) - duben 2008

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420) - prosinec 2017 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

340 Kč

ČSN EN 60664-4 (330420) - červenec 2006

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

590 Kč

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420) - červenec 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

550 Kč

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420) - březen 2021

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

590 Kč

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

550 Kč

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - říjen 2005

Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace

570 Kč

ČSN EN 50178 (330610) - leden 1999

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.15t

977 Kč

ČSN EN 50553 (330620) - leden 2013

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, A1 2.17t, A2 7.20t

620 Kč

ČSN 33 1310 ed. 2 (331310) - říjen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

190 Kč

ČSN 33 1326 (331326) - prosinec 1993

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

190 Kč

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč

ČSN 33 1500 (331500) - červen 1990

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

509 Kč

ČSN EN 50467 (331567) - říjen 2012

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.21t, Z2 9.21t, Oprava 2 2.22t

550 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - září 2021

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

440 Kč

ČSN EN 50678 (331610) - duben 2021

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.21t, Oprava 2 5.22t, Oprava 3 6.22t

500 Kč

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) - květen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t

525 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.19t, Z2 12.19t

480 Kč

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.15t, Z2 6.22t

655 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

350 Kč

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

230 Kč

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

230 Kč

ČSN 33 2000-4-444 (332000) - duben 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

440 Kč

ČSN 33 2000-4-45 (332000) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

65 Kč

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000) - červenec 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

440 Kč

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

1 070 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.18t, Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

647 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

770 Kč

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t

655 Kč

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.17t

315 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000) - červenec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

262 Kč

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (332000) - březen 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (332000) - srpen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t

1 050 Kč

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - září 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t, Z2 3.18t

327 Kč

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (332000) - srpen 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

340 Kč

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 (332000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny

125 Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 (332000) - říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

230 Kč

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.13t, Z2 3.18t

437 Kč

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 (332000) - srpen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

380 Kč

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

230 Kč

ČSN 33 2000-7-709 (332000) - březen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Z1 3.13t, Z2 3.18t, Z3 12.19t

780 Kč

ČSN 33 2000-7-710 (332000) - leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

460 Kč

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (332000) - říjen 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

230 Kč

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (332000) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

340 Kč

ČSN 33 2000-7-713 (332000) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

190 Kč

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

190 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000) - leden 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-718 (332000) - duben 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.17t, Z2 3.18t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (332000) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech

340 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 (332000) - září 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

340 Kč

ČSN 33 2000-7-729 (332000) - květen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-7-730 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

230 Kč

ČSN 33 2000-7-740 (332000) - březen 2007

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t

250 Kč

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (332000) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost

570 Kč

ČSN 33 2000-8-2 (332000) - červenec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.20t, Z2 4.22t

630 Kč

TNI 33 2000-4-41 (332000) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

230 Kč

TNI 33 2000-5-51 (332000) - září 2022 nové vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

340 Kč

TNI 33 2000-6 (332000) - březen 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2

550 Kč

TNI 33 2000-7 (332000) - prosinec 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7

350 Kč

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč

TNI 33 2000-7-711 (332000) - září 2005

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711

230 Kč

ČSN IEC 1200-53 (332010) - duben 1998

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - duben 2020

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

440 Kč

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014

Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč

ČSN EN 50050-1 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty

350 Kč

ČSN EN 50050-2 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty

350 Kč

ČSN EN 50050-3 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky

340 Kč

ČSN EN 50059 ed. 2 (332036) - leden 2019 aktuální vydání

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot

350 Kč

ČSN EN 50176 ed. 2 (332037) - srpen 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 50177 ed. 3 (332038) - srpen 2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

405 Kč

ČSN EN 50223 ed. 3 (332039) - leden 2016

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 50348 ed. 2 (332039) - listopad 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN 33 2040 (332040) - leden 1993

Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

125 Kč

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) - prosinec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t

472 Kč

TNI 33 2130 (332130) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

350 Kč

ČSN EN 50491-11 (332151) - leden 2016

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 50491-12-1 (332151) - leden 2019

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura

340 Kč

ČSN EN 50491-12-2 (332151) - říjen 2022

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv

770 Kč

ČSN EN 50491-2 (332151) - listopad 2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 50491-4-1 (332151) - leden 2013

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

350 Kč

ČSN EN 50491-5-1 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-2 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-3 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 50491-6-1 (332151) - říjen 2014

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 3. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 63044-1 (332151) - říjen 2017

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.22t

315 Kč

ČSN EN IEC 63044-3 (332151) - březen 2018

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63044-4 (332151) - březen 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 63044-6 (332151) - březen 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI POKYN IEC 110 (332151) - duben 2015

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

190 Kč

ČSN 33 2160 (332160) - duben 1993

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 6.99t

812 Kč

ČSN 33 2165 (332165) - říjen 2014

Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

350 Kč

ČSN EN 50443 (332165) - říjen 2012

Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

350 Kč

ČSN 33 2180 (332180) - duben 1979

Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.87t

465 Kč

ČSN 33 2190 (332190) - prosinec 1986

Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

190 Kč

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200) - únor 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200) - leden 2014 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

340 Kč

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

945 Kč

ČSN EN 60204-33 (332200) - leden 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

945 Kč

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200) - červen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

550 Kč

ČSN EN 61491 (332201) - leden 2000

Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.08t, Z2 2.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

TNI IEC/TR 63161 (332202) - březen 2023

Přiřazení požadavků na integritu bezpečnosti - Základní zdůvodnění

440 Kč

ČSN EN 61310-1 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

340 Kč

ČSN EN 61310-2 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

340 Kč

ČSN EN 61310-3 ed. 2 (332205) - září 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

230 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206) - duben 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 18. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61496-2 (332206) - květen 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 19. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

550 Kč

ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (332206) - duben 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

440 Kč

ČSN EN IEC 61496-3 (332206) - červenec 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

590 Kč

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206) - leden 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)

440 Kč

ČSN EN IEC 62046 (332207) - leden 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

610 Kč

ČSN EN 62061 (332208) - listopad 2005

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 4.11t, A1 8.13t, A2 4.16t, Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 26. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

1 222 Kč

ČSN EN IEC 62061 ed. 2 (332208) - leden 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností

945 Kč

TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - prosinec 2013

Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení

230 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - listopad 2017

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.21t

475 Kč

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

190 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - září 2019

Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320) - prosinec 2021

Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320) - leden 2022

Výbušné plynné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - říjen 2019 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

990 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320) - duben 2015

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

610 Kč

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320) - květen 2016

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 22. lednu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) - květen 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

340 Kč

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320) - červen 2012 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

945 Kč

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

350 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.16t, Oprava 2 1.22t

985 Kč

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

350 Kč

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320) - srpen 2015

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 1.19t

560 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320) - květen 2015

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

570 Kč

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320) - červen 2011 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t

610 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320) - červenec 2015

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

230 Kč

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320) - leden 2009 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.12t

262 Kč

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320) - leden 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

440 Kč

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.22t, A1 11.22t

690 Kč

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - prosinec 2014

Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

440 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

350 Kč

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

570 Kč

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

550 Kč

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320) - září 2014 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

230 Kč

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - prosinec 2015

Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

440 Kč

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - leden 2012

Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

340 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - červen 2013 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

340 Kč

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320) - červen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

340 Kč

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) - červen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

895 Kč

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (332320) - září 2021

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

770 Kč

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320) - srpen 2019

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

350 Kč

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - duben 2020

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

376 Kč

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50381 (332322) - březen 2005

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

460 Kč

ČSN IEC 79-16 (332325) - září 1995

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

230 Kč

ČSN EN 50495 (332327) - listopad 2010

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

350 Kč

ČSN 33 2340 ed. 2 (332340) - srpen 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.14t

360 Kč

ČSN 33 2410 ed. 2 (332410) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech

190 Kč

ČSN 33 2420 ed. 2 (332420) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

230 Kč

ČSN 33 3015 (333015) - duben 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

190 Kč

ČSN 33 3022-1 (333022) - květen 2004

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0

590 Kč

ČSN EN 60909-0 ed. 2 (333022) - listopad 2016 aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

570 Kč

ČSN EN 60909-3 ed. 2 (333022) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

460 Kč

ČSN EN 61660-1 (333025) - říjen 1999

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 9.07t, Oprava 1 9.07t

480 Kč

ČSN EN 61660-2 (333025) - říjen 1999

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků

440 Kč

ČSN IEC 61660-3 (333025) - červenec 2002

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů

440 Kč

ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040) - srpen 2012 aktuální vydání

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

440 Kč

ČSN 33 3051 (333051) - listopad 1992

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 33 3070 (333070) - leden 1979

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí

230 Kč

ČSN 33 3080 (333080) - březen 1978

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

340 Kč

ČSN EN 88528-11 (333140) - leden 2005

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - duben 2019 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

440 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč

ČSN ISO 8528-10 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - srpen 2020 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 8528-7 (333140) - červen 1997

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

230 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - srpen 2018

Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, Oprava 1 4.20t

760 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160) - leden 2018

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, Oprava 2 10.20t, Oprava 3 12.21t, Z1 3.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 10. říjnu 2025 (přejít na náhradu).

1 962 Kč

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - únor 2014

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 10. říjnu 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - srpen 2016

Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 175 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160) - březen 2015

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

965 Kč

ČSN EN 61400-22 (333160) - září 2011

Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

610 Kč

ČSN EN 61400-23 (333160) - prosinec 2014

Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160) - duben 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

350 Kč

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160) - srpen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160) - červen 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160) - říjen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61400-27-1 (333160) - prosinec 2015

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. září 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160) - květen 2020 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

945 Kč

ČSN EN IEC 61400-12 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 115 Kč

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160) - březen 2021

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 115 Kč

ČSN EN IEC 61400-5 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-50 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-3 (333160) - srpen 2022

Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - prosinec 2020

Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - březen 2005

Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN IEC 62862-3-2 (333180) - únor 2019

Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50522 (333201) - prosinec 2011

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 10. lednu 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 50522 ed. 2 (333201) - leden 2023 nové vydání

Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC

570 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201) - prosinec 2011

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.12t, A1 11.14t, Oprava 3 10.15t, Oprava 2 10.15t, Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

1 092 Kč

ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 (333201) - srpen 2022

Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC

770 Kč

ČSN 33 3265 (333265) - duben 1988

Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny

230 Kč

ČSN 33 3270 (333270) - září 1992

Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla

190 Kč

ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

1 690 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - prosinec 2020

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50341-2-12 (333300) - červen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50341-2-13 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 50341-2-15 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-16 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)

590 Kč

ČSN EN 50341-2-2 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300) - červen 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - říjen 2022 nové vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-23 (333300) - červen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-24 (333300) - srpen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50341-2-5 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50341-2-6 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - březen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-8 (333300) - červen 2018

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

ČSN EN 60652 (333304) - listopad 2004

Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 3. září 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN IEC 60652 ed. 2 (333304) - červen 2022

Podpěrné body venkovních vedení - Zatěžovací zkoušky

230 Kč

ČSN EN 61773 (333305) - leden 2000

Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů

440 Kč

ČSN EN 62567 (333306) - červen 2014

Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů

350 Kč

ČSN IEC 61774 (333306) - červenec 2001

Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení

440 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

222 Kč

ČSN EN 50374 (333330) - leden 2005

Montážní vozíky zavěšené na vodičích

190 Kč

ČSN 33 3431-2-8 (333431) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 1000-1-1 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

340 Kč

ČSN IEC 1000-2-1 (333431) - říjen 1993

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.00t

250 Kč

ČSN IEC 1000-2-3 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

550 Kč

ČSN IEC 1000-2-6 (333431) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

550 Kč

ČSN IEC 61000-3-4 (333431) - duben 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A

230 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

590 Kč

ČSN EN 61000-2-10 (333432) - říjen 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením

350 Kč

ČSN EN 61000-2-12 (333432) - únor 2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí

340 Kč

ČSN EN 61000-2-2 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, A2 11.19t

695 Kč

ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 (333432) - červen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

350 Kč

ČSN EN 61000-2-9 (333432) - prosinec 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

340 Kč

ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (333432) - duben 2012 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

340 Kč

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (333432) - únor 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.19t, A2 5.22t

600 Kč

ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-13 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 8.16t

665 Kč

ČSN EN 61000-4-14 (333432) - květen 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 3.10t

485 Kč

ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 (333432) - září 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

615 Kč

ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 (333432) - září 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

340 Kč

ČSN EN 61000-4-17 (333432) - červenec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 61000-4-19 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení

350 Kč

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 (333432) - listopad 2009 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 (333432) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. březnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 (333432) - prosinec 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61000-4-22 (333432) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61000-4-23 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-23: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody zařízení pro ochranu proti HEMP a jinému vyzařovanému rušení

590 Kč

ČSN EN 61000-4-24 (333432) - srpen 1998

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 24: Zkušební metody pro ochranné prostředky pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

230 Kč

ČSN EN 61000-4-25 (333432) - prosinec 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 10.20t

755 Kč

ČSN EN 61000-4-27 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.09t

355 Kč

ČSN EN 61000-4-28 (333432) - prosinec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 61000-4-29 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti

230 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, Z1 3.10t, A2 3.11t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 13. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

969 Kč

ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 (333432) - srpen 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

695 Kč

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-34 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

540 Kč

ČSN EN 61000-4-39 (333432) - prosinec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (333432) - březen 2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

695 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432) - červenec 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

590 Kč

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 (333432) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 11.09t

800 Kč

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2 (333432) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 (333432) - březen 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti

550 Kč

ČSN EN 61000-5-5 (333432) - říjen 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

350 Kč

ČSN EN 61000-5-7 (333432) - prosinec 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód)

340 Kč

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (333432) - září 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Oprava 1 7.13t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 26. březnu 2024 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 61000-6-5 (333432) - květen 2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

582 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích

350 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2 (333432) - květen 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5 (333432) - srpen 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.21t

690 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 (333432) - prosinec 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

350 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-18 ed. 2 (333432) - prosinec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-20 ed. 3 (333432) - listopad 2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4 (333432) - červen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

590 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 (333432) - srpen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 (333432) - listopad 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

350 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-8 (333432) - duben 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu

350 Kč

ČSN EN 50065-1 ed. 2 (333435) - prosinec 2011 aktuální vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

340 Kč

ČSN EN 50065-2-1 (333435) - říjen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t

375 Kč

ČSN EN 50065-2-2 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t, Oprava 2 1.07t

395 Kč

ČSN EN 50065-2-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t

375 Kč

ČSN EN 50065-4-1 (333435) - březen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 50065-4-2 (333435) - březen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A2 12.05t

470 Kč

ČSN EN 50065-4-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-4 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-5 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - únor 2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

190 Kč

ČSN EN 50065-4-7 (333435) - leden 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN EN 50065-7 (333435) - červen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 7: Impedance zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - březen 2006

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost

230 Kč

ČSN IEC 816 (333445) - srpen 1994

Pokyny k metodám měření krátkodobých přechodových jevů na vedeních nízkého napětí a na signálních vedeních

440 Kč

ČSN EN 50370-1 (333450) - listopad 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise

230 Kč

ČSN EN 50370-2 (333450) - listopad 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost

340 Kč

ČSN EN 50498 (333451) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků

190 Kč

ČSN EN 50163 ed. 2 (333500) - červenec 2005 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.13t, A2 7.20t

460 Kč

ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

550 Kč

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

230 Kč

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS

770 Kč

ČSN EN 50126-2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

590 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18t, A2 7.20t

530 Kč

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504) - únor 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

230 Kč

ČSN EN 50125-2 (333504) - červenec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

250 Kč

ČSN EN 50125-3 (333504) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

360 Kč

ČSN 33 3505 ed. 2 (333505) - březen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice

440 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody

590 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav

550 Kč

ČSN EN 62924 (333507) - září 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy

440 Kč

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508) - únor 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

570 Kč

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 50533 (333509) - říjen 2012

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50546 (333509) - duben 2021

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.22t

570 Kč

ČSN 33 3510 (333510) - prosinec 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra

340 Kč

ČSN EN 50702 (333511) - březen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sběrače proudu z přívodní kolejnice (kolejnicový sběrač): Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN 33 3516 (333516) - červen 1997 aktuální vydání

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

355 Kč

ČSN 33 3525 (333525) - červenec 1997 aktuální vydání

Trakční vedení metra

190 Kč

ČSN EN 50668 (333530) - červen 2020

Drážní zařízení - Zabezpečovací a řídicí systémy městských drah mimo UGTMS

340 Kč

ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

350 Kč

ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

550 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - únor 2022 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků

1 690 Kč

ČSN EN 62267 (333532) - červenec 2010

Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém

550 Kč

ČSN EN 61287-1 ed. 2 (333551) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 50155 ed. 4 (333555) - duben 2018

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.19t, Oprava 2 1.21t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2024 (přejít na náhradu).

662 Kč

ČSN EN 50155 ed. 5 (333555) - červen 2022

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

770 Kč

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565) - květen 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t

520 Kč

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570) - květen 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

340 Kč

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

465 Kč

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

230 Kč

ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580) - prosinec 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje

340 Kč

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu

230 Kč

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí

230 Kč

ČSN EN 50488 (333581) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu

440 Kč

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

340 Kč

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017

Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

340 Kč

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591) - květen 2013 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - květen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

440 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - říjen 2022 nové vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592) - červenec 2020 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN 50500 (333593) - červen 2009

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

295 Kč

ČSN EN IEC 62928 (333601) - říjen 2018

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie

550 Kč

ČSN 33 4000 (334000) - říjen 1987

Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

340 Kč

ČSN 33 4010 (334010) - prosinec 1989

Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

350 Kč

ČSN IEC 50(161) (334201) - prosinec 1993

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.00t, A5 2.16t, A4 2.16t, A3 2.16t, A6 12.17t, A7 9.18t, A8 8.19t, A9 7.20t, A10 6.22t

1 750 Kč

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 (334210) - prosinec 2014 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

780 Kč

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210) - červenec 2007 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 10.20t

600 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.17t, Oprava 1 8.21t

735 Kč

ČSN EN 55016-1-6 (334210) - září 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.17t, A2 10.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 850 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 (334210) - leden 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 8.21t

1 020 Kč

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210) - květen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

440 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

1 110 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - září 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

340 Kč

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210) - březen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Oprava 1 2.16t, A2 3.19t, Oprava 2 7.19t

945 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4 (334210) - prosinec 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210) - červen 2020 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

1 000 Kč

ČSN EN 50147-1 (334211) - srpen 1997

Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění

340 Kč

ČSN EN 50715 (334213) - únor 2023

Elektromagnetická kompatibilita - Vysokofrekvenční emise - Statické úvahy v určení shody s požadavky na nežádoucí emise pro hromadně vyráběné výrobky

190 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 4 (334214) - říjen 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.20t, Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 12. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

687 Kč

ČSN EN 55014-2 ed. 2 (334214) - listopad 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 5. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

770 Kč

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.20t

655 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - březen 2021

Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 55011 ed. 4 (334225) - leden 2017

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A11 10.20t, A2 10.21t

1 135 Kč

ČSN EN 55012 ed. 2 (334227) - červen 2008 aktuální vydání

Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

675 Kč

ČSN EN 55017 (334227) - březen 2012

Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 55032 ed. 2 (334232) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, A11 10.20t, A1 5.21t

1 295 Kč

ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, A11 2.21t, Oprava 2 7.22t

755 Kč

ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) - únor 2018

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Z1 10.22t

Norma bude zrušena k 20. lednu 2025 (přejít na náhradu).

997 Kč

ČSN EN IEC 55025 ed. 4 (334285) - říjen 2022

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

1 270 Kč

ČSN EN 50561-1 (334293) - září 2014

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 50561-3 (334293) - září 2016

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz

230 Kč

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

405 Kč

ČSN EN 50130-5 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

350 Kč

ČSN EN 50134-1 (334590) - březen 2003

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky

190 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - květen 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

415 Kč

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - leden 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - září 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR

440 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - červenec 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky

350 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (334591) - srpen 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

340 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-4 (334591) - duben 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - duben 2011 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

440 Kč

ČSN CLC/TS 50131-9 (334591) - červenec 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy

340 Kč

ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591) - duben 2007 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, Z2 7.11t, A2 11.17t, A3 12.20t

1 280 Kč

ČSN EN 50131-10 (334591) - únor 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

230 Kč

ČSN EN 50131-13 (334591) - listopad 2020

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

370 Kč

ČSN EN 50131-2-10 (334591) - únor 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

350 Kč

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (334591) - červen 2018

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 (334591) - srpen 2022

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory

550 Kč

ČSN EN 50131-2-3 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.14t, Z2 8.22t

Norma bude zrušena k 11. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

447 Kč

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 (334591) - srpen 2022 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

440 Kč

ČSN EN 50131-2-4 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.14t, Z2 2.21t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

537 Kč

ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 (334591) - únor 2021 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

550 Kč

ČSN EN 50131-2-6 (334591) - duben 2009

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

405 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-8 (334591) - srpen 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

440 Kč

ČSN EN 50131-3 (334591) - leden 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezp