Třída 3350 - Elektrotepelná zařízení

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) - listopad 2017 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

570 Kč

ČSN EN 62325-450 (335000) - únor 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

350 Kč

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000) - duben 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

440 Kč

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

790 Kč

ČSN EN 62325-451-3 (335000) - duben 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 620 Kč

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000) - březen 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

550 Kč

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - říjen 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 090 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-10 (335000) - červenec 2021

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-7 (335000) - říjen 2021

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-8 (335000) - říjen 2022

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-8: HVDC Plánovací proces, kontextové a montážní modely pro evropský typ trhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62325-503 (335000) - březen 2019

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62361-100 (335001) - listopad 2017 aktuální vydání

Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML

550 Kč

ČSN EN 62361-2 (335001) - červen 2014

Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy

440 Kč

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

230 Kč

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

230 Kč

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002) - leden 2006 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

230 Kč

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002) - březen 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002) - listopad 2011 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

340 Kč

ČSN EN 60519-7 (335002) - červen 2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

230 Kč

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002) - říjen 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002) - červenec 2018

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

350 Kč

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (335002) - červenec 2022

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002) - prosinec 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50156-1 ed. 2 (335003) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50156-2 (335003) - prosinec 2015

Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62395-1 ed. 2 (335004) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62395-2 (335004) - duben 2014

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62488-1 (335010) - září 2013

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN

770 Kč

ČSN EN 62488-2 (335010) - duben 2018

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.20t, Oprava 2 11.23t

630 Kč

ČSN EN IEC 62488-3 (335010) - leden 2022

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 3: Terminály digitálního přenosu po elektrickém vedení (DPLC) a hybridní terminály ADPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62351-11 (335011) - červenec 2017

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML

440 Kč

ČSN EN 62351-3 (335011) - srpen 2015

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.19t, A2 11.20t, Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 11. červenci 2026 (přejít na náhradu).

682 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - červen 2018 aktuální vydání

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)

1 690 Kč

ČSN EN 62351-9 (335011) - únor 2018

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 11. červenci 2026 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62351-4 (335011) - červenec 2019

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 495 Kč

ČSN EN IEC 62351-5 (335011) - srpen 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62351-6 (335011) - červen 2021

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62351-8 (335011) - listopad 2020

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč
foo