ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002) Aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-11 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60519 se vztahuje na zařízení využívající převážně účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy tzn na zařízení pro elektromagnetické (indukční) míchání nebo dopravu tekutých kovů při použití nízkého kmitočtu, zařízení, která ovlivňují průběh lití elektromagnetickým polem a na součásti přímo ovlivněné zařízením pro elektromagnetické míchání, dopravu nebo lití. Příklady použití jsou např. míchací zařízení pro odlévací stroje, obloukové pece, licí pánve, doprava tekutých kovů při vyprazdňování nebo plnění tavicích pecí, žlábků nebo forem, zařízení na dopravu tekutých kovů se současným dávkováním dopravovaného množství (např. při plnění ústrojí na vstřikovací lití pod tlakem), ovlivňování kvality povrchu ingotu nebo zlepšení krystalizace vytékajícího pramene elektromagnetickým polem při kontinuálním lití a také na utěsnění mechanických otvorů u tavicích nádob, např. u vertikální galvanizační linky.
Norma se skládá z požadavků společných pro zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy, obsahuje zvláštní požadavky na elektromagnetické licí zařízení (příloha A) a také obsahuje zvláštní požadavky na elektromagnetické zařízení s vyzdívkou (příloha B).

Označení ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Katalogové číslo 81017
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2008
Datum účinnosti 1. 7. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963810171
Tato norma nahradila ČSN EN 60519-11 (335002) z března 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece