Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60519-11 (335002) Zrušená norma

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení pro elektromagnetické míchání, dopravu a lití kovových tavenin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3350 Elektrotepelná zařízení

ICS: 25.180.10 Elektrické pece

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60519-11:1997. Evropská norma EN 60519-11:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60519-11:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato jedenáctá část se vztahuje na: - zařízení pro elektromagnetické (indukční) míchání nebo dopravu tekutých kovů při použití nízkého kmitočtu; - zařízení pro ovlivnění průběhu lití elektromagnetickým polem; - součásti přímo ovlivněné zařízením pro elektromagnetické míchání, dopravu nebo lití. Norma platí ve spojení s (ČSN) IEC 60519-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Induktor, kapitolu 4 - Kondenzátory, kapitolu 5 - Zdroje síťového proudu, kapitolu 6 - Rotační měniče kmitočtu, kapitolu 7 - Statické měniče kmitočtu, kapitolu 8 - Feromagnetické násobiče kmitočtu, kapitolu 9 - Spínací zařízení, kapitolu 10 - Kabely, vodiče a sběrnice, kapitolu 11 - Kapalinové chlazení, kapitolu 12 - Výkonnostní štítek, kapitolu 13 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 14 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 15 - Rádiové rušení a kapitolu 16 - Pokyny pro provoz. V normě jsou dále uvedeny normativní Přílohy A, B a ZA. ČSN EN 60519-11 (33 5002) byla vydána v březnu 1999.

Označení ČSN EN 60519-11 (335002)
Katalogové číslo 54678
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 1999
Datum účinnosti 1. 4. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963546780
Změny a opravy Z1 6.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly