ČSN EN 62351-7 (335011) Aktuální vydání

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)

ČSN EN 62351-7 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 690 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma definuje modely datových objektů pro řízení sítě a systémů (NSM), které jsou specifické pro provoz energetické soustavy. Tyto datové objekty NSM slouží ke sledování stavu sítí a systémů, zjišťování možných narušení bezpečnosti a ke správě chování a spolehlivosti informační infrastruktury. Úkolem je definovat soubor abstraktních objektů, které umožní vzdálené sledování stavu a podmínek systémů IED (inteligentních elektronických zařízení), RTU (vzdálených koncových jednotek), DER (rozptýlených zdrojů energie) a ostatních systémů, důležitých pro provoz energetické soustavy.
Operace v rámci energetických soustav závisí ve zvyšující se míře na informačních infrastrukturách, zahrnujících komunikační sítě, IED a komunikační protokoly definujících sami sebe. Řízení komunikační infrastruktury se tak stává klíčovým pro zajištění nezbytné vysoké úrovně zabezpečení a spolehlivosti provozu energetické soustavy.
Telekomunikační infrastrukturou, která slouží pro přenos dálkového ovládání a protokolů automatizace, se již zabývá řízení sledování stavu a podmínek, které využívá koncepty vyvinuté v rámci IETF norem týkajících se protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) pro řízení sítě. Nicméně zařízení specifická pro energetickou soustavu (jako přenos povelů ochran, dálkové ovládání, automatizace rozvodny, synchrofázory, střídače a ochrany) potřebují místo toho konkrétní řešení pro sledování svého stavu.
Objekty NSM poskytují sledovací data pro protokoly IEC používané v rámci energetických soustav (IEC 61850, IEC 60870-5-104) a bezpečnostního stavu a podmínek specifických pro zařízení. Jelikož je IEEE 1815 DNP3 odvozen z IEC 60870-5-104, je také zahrnut do seznamu sledovaných protokolů. Datové objekty NSM využívají konvenci pro názvosloví vyvinutou pro IEC 61850 rozšířenou tak, aby odpovídala problematice NSM. Kvůli zobecnění jsou tyto datové objekty a datové typy, které je tvoří definovány jako abstraktní modely datových objektů.
Kromě abstraktního modelu je podporováno i mapování objektů do databáze řídicích informací (Management Information Base - MIB) protokolu SNMP, aby se v této části IEC 62351 umožnila integrace sledování zařízení energetické soustavy v rámci prostředí NSM.
Objekty, které jsou již zajištěny stávajícími MIB, zde nejsou definovány, ale předpokládá se, že splňují stávající normy MIB.

Označení ČSN EN 62351-7 (335011)
Katalogové číslo 505225
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 222 stran formátu A4
EAN kód 8596135052257
Tato norma nahradila ČSN EN 62351-7 (335011) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62351-11 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML

ČSN EN 62351-3 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

ČSN EN 62351-9 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

ČSN EN IEC 62351-4 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

ČSN EN IEC 62351-5 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny

ČSN EN IEC 62351-6 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850

ČSN EN IEC 62351-8 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role

ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2 (335011)
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

foo