Třída 33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3300 Terminologie - Mezinárodní slovník (80)

3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů (27)

3302 Základní požadavky na materiály (2)

3303 Prostředí pro elektrická zařízení (6)

3304 Koordinace izolace (12)

3305 Bezpečnost elektrických zařízení (2)

3306 Bezpečnost elektrických zařízení (2)

3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením (3)

3315 Revize elektrických zařízení (3)

3316 Revize elektrických předmětů a zařízení (3)

3320 Společné zařizovací předpisy (65)

3321 Společné zřizovací předpisy (25)

3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů (15)

3323 Elektrická zařízení v různých prostředích (41)

3324 Elektrická zařízení v různých objektech (2)

3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení (11)

3331 Výrobny elektrické energie (49)

3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice (8)

3333 Rozvod elektrické energie (27)

3334 Odběr elektrické energie (76)

3335 Elektrická dopravní zařízení (49)

3336 Elektrická drážní zařízení (1)

3340 Sdělovací zařízení a vedení (2)

3342 Ochrana radiového příjmu před rušením (27)

3345 Elektrická řídicí zařízení (72)

3346 Operativní řízení provozu (30)

3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení (15)

3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích (15)

3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) (27)

3350 Elektrotepelná zařízení (42)

3360 Technologie palivových článků (21)

3392 Rozptýlené zdroje elektrické energie (3)