Třída 3346 - Operativní řízení provozu

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 870-1-1 (334600) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.98t

372 Kč

ČSN IEC 870-1-2 (334601) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

230 Kč

ČSN IEC 870-1-4 (334610) - prosinec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6

340 Kč

ČSN EN 60870-2-1 (334620) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

340 Kč

ČSN EN 60870-2-2 (334620) - září 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.00t

250 Kč

ČSN IEC 870-3 (334630) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 3: Rozhraní (elektrické charakteristiky)

340 Kč

ČSN IEC 870-4 (334641) - srpen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 60870-5-1 (334650) - červen 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

440 Kč

ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 (334650) - květen 2005 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

1 460 Kč

ČSN EN 60870-5-102 (334650) - srpen 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

550 Kč

ČSN EN 60870-5-103 (334650) - září 2000

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran

770 Kč

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 (334650) - červen 2007 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.17t, Oprava 1 3.24t

675 Kč

ČSN EN 60870-5-2 (334650) - červenec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu

550 Kč

ČSN EN 60870-5-3 (334650) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat

230 Kč

ČSN EN 60870-5-4 (334650) - listopad 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků

340 Kč

ČSN EN 60870-5-5 (334650) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce

550 Kč

ČSN EN 60870-5-6 (334650) - duben 2010

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5

340 Kč

ČSN 33 4660-6-505 (334660) - květen 2007

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

780 Kč

ČSN EN 60870-6-2 (334660) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)

440 Kč

ČSN EN 60870-6-501 (334660) - červen 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1

590 Kč

ČSN EN 60870-6-502 (334660) - červenec 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1

440 Kč

ČSN EN 60870-6-503 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2

945 Kč

ČSN EN 60870-6-601 (334660) - říjen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů

230 Kč

ČSN EN 60870-6-701 (334660) - září 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech

340 Kč

ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 (334660) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech

440 Kč

ČSN EN 60870-6-802 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2

590 Kč

ČSN IEC 870-6-1 (334660) - leden 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem

570 Kč

ČSN IEC 1085 (334680) - září 1999

Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách

440 Kč

ČSN 33 4690-2 (334690) - červen 2000

Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy

350 Kč

ČSN EN 60834-1 (334690) - prosinec 2000

Zařízení pro přenos povelů ochran elektrizační soustavy - Provoz a zkoušení - Část 1: Povelové systémy

550 Kč
foo