ČSN IEC 870-1-2 (334601)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

ČSN IEC 870-1-2 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 870-1-2:1989. Tento oddíl představuje pouze vodítko, nikoliv normu pro zavedení specifikací systémů a zařízení dálkového ovládání. Vychází z dalších norem IEC pro systémy dálkového ovládání a jiných důležitých mezinárodních norem a doporučení, jako jsou doporučení CCITT. To se týká také srovnání vlastností zařízení různých výrobců. Navrhování systémů dálkového ovládání má být rozděleno do zřetelně definovaných kroků: První krok zahrnuje zvážení provozních požadavků systému dálkového ovládání (kap. 3 tohoto oddílu). V druhém kroku jsou zváženy podmínky omezení sítě přenosu dat a určeno nejúčelnější využití (kap. 4 tohoto oddílu). Za třetí, je určeno požadované vybavení pro zařízení dálkového ovládání a ostatní zařízení tohoto systému. Je nutné zvážit, zda je výhodné začlenit stávající zařízení pro místní ovládání (kap. 5 tohoto oddílu). Ustanovení popsaná v tomto oddílu mohou být aplikována též, jedná-li se pouze o části systému dálkového ovládání. V tomto případě se berou v úvahu pouze důležité kapitoly. ČSN IEC 870-1-2 (33 4601) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN IEC 870-1-2 (334601)
Katalogové číslo 17280
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963172804
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 870-1-1 (334600)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

ČSN IEC 870-1-4 (334610)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6