Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
21660

ČSN EN 61297 (180040) - červen 1997

Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení

125 Kč vč. DPH
28546

ČSN IEC 381-1 (180110) - únor 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t


222 Kč vč. DPH
28643

ČSN IEC 381-2 (180111) - duben 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály.

125 Kč vč. DPH
94798

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - listopad 2014

Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech

550 Kč vč. DPH
501823

ČSN EN 16836-1 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501824

ČSN EN 16836-2 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
501822

ČSN EN 16836-3 (258512) - květen 2017

Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97442

ČSN EN 13757-1 (258513) - srpen 2015 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
505335

ČSN EN 13757-2 (258513) - říjen 2018 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505334

ČSN EN 13757-3 (258513) - říjen 2018

Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
94180

ČSN EN 13757-4 (258513) - únor 2014 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
99361

ČSN EN 13757-5 (258513) - květen 2016 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
99525

ČSN EN 13757-6 (258513) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
505332

ČSN EN 13757-7 (258513) - říjen 2018

Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
20916

ČSN IEC 50(371) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání

350 Kč vč. DPH
17279

ČSN IEC 870-1-1 (334600) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.98t


372 Kč vč. DPH
17280

ČSN IEC 870-1-2 (334601) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

230 Kč vč. DPH
22513

ČSN IEC 870-1-4 (334610) - prosinec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6

340 Kč vč. DPH
51057

ČSN EN 60870-2-1 (334620) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

340 Kč vč. DPH
53083

ČSN EN 60870-2-2 (334620) - září 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.00t


250 Kč vč. DPH
19387

ČSN IEC 870-3 (334630) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 3: Rozhraní (elektrické charakteristiky)

340 Kč vč. DPH
52631

ČSN IEC 870-4 (334641) - srpen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnosti

340 Kč vč. DPH
72151

ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 (334650) - květen 2005 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t


1 460 Kč vč. DPH
58402

ČSN EN 60870-5-102 (334650) - srpen 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

550 Kč vč. DPH
57384

ČSN EN 60870-5-103 (334650) - září 2000

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran

770 Kč vč. DPH
78677

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 (334650) - červen 2007 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t


655 Kč vč. DPH
21936

ČSN EN 60870-5-2 (334650) - červenec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu

550 Kč vč. DPH
19510

ČSN EN 60870-5-3 (334650) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat

230 Kč vč. DPH
22461

ČSN EN 60870-5-4 (334650) - listopad 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků

340 Kč vč. DPH
51630

ČSN EN 60870-5-5 (334650) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce

550 Kč vč. DPH
85487

ČSN EN 60870-5-6 (334650) - duben 2010

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5

340 Kč vč. DPH
78249

ČSN 33 4660-6-505 (334660) - květen 2007

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t


780 Kč vč. DPH
51631

ČSN EN 60870-6-2 (334660) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)

440 Kč vč. DPH
53968

ČSN EN 60870-6-501 (334660) - červen 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1

590 Kč vč. DPH
54485

ČSN EN 60870-6-502 (334660) - červenec 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1

440 Kč vč. DPH
97116

ČSN EN 60870-6-503 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2

945 Kč vč. DPH
53379

ČSN EN 60870-6-601 (334660) - říjen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů

230 Kč vč. DPH
59590

ČSN EN 60870-6-701 (334660) - září 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech

340 Kč vč. DPH
97036

ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 (334660) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech

440 Kč vč. DPH
97119

ČSN EN 60870-6-802 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2

590 Kč vč. DPH
65183

ČSN IEC 870-6-1 (334660) - leden 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem

570 Kč vč. DPH
62706

ČSN EN 61334-3-22 (334730) - září 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3-22: Požadavky na přenos signálů po hlavních vedeních - Vazební zařízení připojená mezi fázi a zem a mezi stínění a zem soustavy vn

340 Kč vč. DPH
65924

ČSN EN 61334-4-512 (334740) - listopad 2002

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 - Informační Základna Řízení (MIB)

340 Kč vč. DPH
94459

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850) - leden 2014 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody

590 Kč vč. DPH
89844

ČSN EN 61850-4 ed. 2 (334850) - leden 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

350 Kč vč. DPH
94216

ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850) - prosinec 2013 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

945 Kč vč. DPH
90611

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 (334850) - květen 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

945 Kč vč. DPH
88369

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 (334850) - červen 2011 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

1 390 Kč vč. DPH
88950

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850) - září 2011 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

770 Kč vč. DPH
93396

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850) - srpen 2013 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t


800 Kč vč. DPH
85142

ČSN EN 61850-7-420 (334850) - únor 2010

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

770 Kč vč. DPH
89853

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 (334850) - březen 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

1 270 Kč vč. DPH
90864

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 (334850) - červenec 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

350 Kč vč. DPH
507151

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850) - červenec 2019

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč vč. DPH
93399

ČSN EN 61968-1 ed. 2 (334900) - srpen 2013 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

570 Kč vč. DPH
95127

ČSN EN 61968-100 (334900) - duben 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

770 Kč vč. DPH
94474

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (334900) - leden 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

1 390 Kč vč. DPH
83563

ČSN EN 61968-13 (334900) - červen 2009

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie

440 Kč vč. DPH
80956

ČSN EN 61968-4 (334900) - květen 2008

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

550 Kč vč. DPH
95850

ČSN EN 61968-9 ed. 2 (334900) - září 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů

2 600 Kč vč. DPH
506022

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 (334900) - říjen 2018

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
77384

ČSN EN 61970-1 (334910) - prosinec 2006

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

440 Kč vč. DPH
96413

ČSN EN 61970-301 ed. 4 (334910) - prosinec 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

2 482 Kč vč. DPH
502889

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910) - říjen 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč vč. DPH
98124

ČSN EN 61970-452 ed. 2 (334910) - listopad 2015

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízené elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

802 Kč vč. DPH
503835

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910) - březen 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
94495

ČSN EN 61970-456 (334910) - únor 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

507 Kč vč. DPH
77555

ČSN EN 61970-501 (334910) - leden 2007

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

230 Kč vč. DPH
95638

ČSN EN 61970-552 (334910) - červenec 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502762

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910) - červenec 2017 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

350 Kč vč. DPH
505530

ČSN EN IEC 61970-302 (334910) - listopad 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč vč. DPH
506234

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910) - listopad 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
507016

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915) - březen 2019

Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
96613

ČSN EN 62325-301 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 16. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

2 082 Kč vč. DPH
503223

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) - listopad 2017 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

570 Kč vč. DPH
94496

ČSN EN 62325-450 (335000) - únor 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

350 Kč vč. DPH
95584

ČSN EN 62325-451-1 (335000) - červenec 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
504632

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000) - duben 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

440 Kč vč. DPH
99969

ČSN EN 62325-451-4 (335000) - červen 2016

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 16. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
504630

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000) - březen 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

550 Kč vč. DPH
97910

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - říjen 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506236

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 090 Kč vč. DPH
505754

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč vč. DPH
507015

ČSN EN IEC 62325-503 (335000) - březen 2019

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
503225

ČSN EN 62361-100 (335001) - listopad 2017 aktuální vydání

Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML

550 Kč vč. DPH
95413

ČSN EN 62361-2 (335001) - červen 2014

Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy

440 Kč vč. DPH
93679

ČSN EN 62488-1 (335010) - září 2013

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN

770 Kč vč. DPH
504629

ČSN EN 62488-2 (335010) - duben 2018

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

590 Kč vč. DPH
502763

ČSN EN 62351-11 (335011) - červenec 2017

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML

440 Kč vč. DPH
97569

ČSN EN 62351-3 (335011) - srpen 2015

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t


420 Kč vč. DPH
505225

ČSN EN 62351-7 (335011) - červen 2018 aktuální vydání

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)

1 690 Kč vč. DPH
504268

ČSN EN 62351-9 (335011) - únor 2018

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

590 Kč vč. DPH
507150

ČSN EN IEC 62351-4 (335011) - červenec 2019

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
60595

ČSN EN 50239 (341525) - červen 2001

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.15t, Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 27. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

392 Kč vč. DPH
505808

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč vč. DPH
93764

ČSN EN 62026-7 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč vč. DPH
76011

ČSN EN 62008 (356510) - červen 2006

Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
55180

ČSN EN 60864-2 (367120) - červen 1999

Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice

440 Kč vč. DPH