ČSN (normy i změny) z prosince 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13528 (010248) - prosinec 2023 nové vydání

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

770 Kč

ČSN EN 61124 ed. 2/změna Z1 (010644) - prosinec 2023

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

Změna bude zrušena k 31. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61124 ed. 3 (010644) - prosinec 2023

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

590 Kč

ČSN EN ISO 80000-4/Oprava 2 (011300) - prosinec 2023

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

20 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - prosinec 2023 nové vydání

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - prosinec 2023 nové vydání

Posuzování shody - Obecné požadavky na kompetenci poskytovatelů zkoušení způsobilosti

590 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 549 +A1 (029283) - prosinec 2023 nové vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4063 (050011) - prosinec 2023 nové vydání

Svařování, pájení na tvrdo, pájení na měkko a řezání - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - prosinec 2023 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

230 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - prosinec 2023

Svařování - Obecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-2 ed. 2 (061410) - prosinec 2023 nové vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s troubami s nucenou konvekcí

230 Kč

ČSN EN 30-1-2/změna Z1 (061410) - prosinec 2023

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2026.

32 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-5 +A1 (075303) - prosinec 2023 nové vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

590 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - prosinec 2023 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-1/změna Z1 (134510) - prosinec 2023

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 27. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60534-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2023

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5117 (134800) - prosinec 2023

Automatické odvaděče kondenzátu - Zkoušky výrobních a výkonnostních charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1253-8 (136366) - prosinec 2023 nové vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 16440-2 (140648) - prosinec 2023

Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 2: Eutektická chladírenská zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5/změna Z1 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-0 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 1-0: Profily sběrnice pole - Obecné pojmy a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-1 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-1: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-16 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-16: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-19 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-19: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-2 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-2: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-22 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 1-22: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 22

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-3 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-3: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-4 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-4: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-5 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-5: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-6 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-6: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-8 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-8: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-9 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-9: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4/změna Z1 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3

Změna bude zrušena k 9. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-0 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-0: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-10 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-10: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-11 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-11: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-12 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-12: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-13 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-13: Doplňkové profily v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-14 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-14: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-15 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-15: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-16 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-16: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-17 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-17: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-18 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-18: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-19 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-19: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-2 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-2: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-20 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-20: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-21 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-21: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-3 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-3: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-4 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-4: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-6 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové sítě - Profily - Část 2-6: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-8 (184001) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2-8: Dodatečné profily sběrnice pole založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4/Oprava 1 (184022) - prosinec 2023

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

48 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - prosinec 2023 nové vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - prosinec 2023 nové vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice

350 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - prosinec 2023 nové vydání

Hydrometrie - Slovník a značky

770 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16194 (269387) - prosinec 2023 nové vydání

Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7131 (277410) - prosinec 2023

Strojní zařízení pro zemní práce - Nakladače - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15654-1 +A1 (280515) - prosinec 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 17386 (300635) - prosinec 2023 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Asistence při manévrování v nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 3323 (310134) - prosinec 2023 nové vydání

Letadla - Hydraulické součásti - Značení udávající kapalinu, pro kterou je součást schválena

125 Kč

ČSN EN 9215 (310437) - prosinec 2023

Management programu - Definice zdůvodnění a kvalifikace - Návod k vypracování plánu odůvodnění definice a dokumentace odůvodnění definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - prosinec 2023 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - prosinec 2023 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Standardní elektrické, elektronické a elektromechanické součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - prosinec 2023 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4269 (313394) - prosinec 2023

Letectví a kosmonautika - Matice k přinýtování samojistné, posuvné, s oboustrannou zkrácenou přírubou, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9094 (320240) - prosinec 2023 nové vydání

Malá plavidla - Požární ochrana

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50491-4-1/změna Z1 (332151) - prosinec 2023

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 63044-4/Oprava 1 (332151) - prosinec 2023

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 55036/změna A1 (334215) - prosinec 2023

Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62351-3/změna Z1 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

Změna bude zrušena k 11. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN 62351-9/změna Z1 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

Změna bude zrušena k 11. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2 (335011) - prosinec 2023

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000) - prosinec 2023

Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2/Oprava 1 (346440) - prosinec 2023

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN CLC/TS 50576/změna Z1 (347113) - prosinec 2023

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

Změna bude zrušena k 12. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 50399 ed. 2 (347113) - prosinec 2023 nové vydání

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

590 Kč

ČSN EN 50399/změna Z1 (347113) - prosinec 2023

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

Změna bude zrušena k 8. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 50575/Oprava 1 (347113) - prosinec 2023

Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

20 Kč

ČSN EN 50576 (347113) - prosinec 2023

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-25 (351001) - prosinec 2023

Výkonové transformátory - Část 25: Odporníky pro uzemnění uzlu

340 Kč

ČSN EN 62927/změna A1 (351613) - prosinec 2023

Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2/změna Z1 (351720) - prosinec 2023

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

Změna bude zrušena k 20. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61800-5-1 ed. 3 (351720) - prosinec 2023

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - prosinec 2023

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

Změna bude zrušena k 3. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

770 Kč

ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4/Oprava 1 (354513) - prosinec 2023

Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-115 (354621) - prosinec 2023

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-115: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro 12pólové konektory se jmenovitým proudem 2 A se západkovou aretací a s kovovým pouzdrem IP65/IP67

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63287-2 (358777) - prosinec 2023

Polovodičové součástky - Směrnice pro kvalifikační spolehlivostní plány polovodičů - Část 2: Koncept profilu nasazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61967-8/změna Z1 (358798) - prosinec 2023

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

Změna bude zrušena k 7. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61967-8 ed. 2 (358798) - prosinec 2023

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního páskového vedení IC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62228-3/Oprava 1 (358798) - prosinec 2023

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

32 Kč

ČSN EN IEC 61249-6-3 (359066) - prosinec 2023

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 6-3: Dílčí soubor specifikací pro výztužné materiály - Specifikace hotové tkaniny z "E" skla pro desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61744 ed. 2/změna Z1 (359204) - prosinec 2023

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

Změna bude zrušena k 9. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61744 ed. 3 (359204) - prosinec 2023

Kalibrace zkušebních sestav pro měření chromatické disperze optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3/změna Z1 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Změna bude zrušena k 26. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2/změna Z1 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Změna bude zrušena k 14. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60794-2-22/změna Z1 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem

Změna bude zrušena k 5. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-1 ed. 4 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z4 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z5 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z6 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-301 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-301: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška ohybem, metoda G1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-303 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-303: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Rozměry pásků - Otvor měrky, metoda G3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-309 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-309: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Vytékání a odpařování plnicích nebo zalévacích směsí, metoda G9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-10 ed. 3 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-22 ed. 2 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely pro použití v zakončených rozbočovacích kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2/změna Z1 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Změna bude zrušena k 5. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 3 (359223) - prosinec 2023

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-4 ed. 2/změna Z1 (359252) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Změna byla zrušena k 13. červnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-3-4 ed. 3 (359252) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53 ed. 2/Oprava 1 (359252) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 63267-1 (359263) - prosinec 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Mnohovidová vlákna s průměrem jádra 50 µm se zvýšenou odolností proti makroohybu - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61820-3-4 (360065) - prosinec 2023

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-4: Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z51 (360340) - prosinec 2023

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z51 (360340) - prosinec 2023

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2/Oprava 2 (361020) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

20 Kč

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/změna Z1 (361045) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna bude zrušena k 1. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna Z1 (361045) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna bude zrušena k 1. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23 ed. 3 (361050) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.23t, A1 12.23t

545 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23 ed. 3/změna A1 (361050) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23 ed. 3/změna A11 (361050) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-40 ed. 3 (361050) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.23t

1 000 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-40 ed. 3/změna A11 (361050) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

230 Kč

ČSN EN 50723 (361060) - prosinec 2023

Metoda měření pro posuzování kompatibility indukční varné desky a nádoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60350-1 ed. 2/změna Z1 (361060) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 24. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60350-1 ed. 3 (361060) - prosinec 2023

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

590 Kč

ČSN EN IEC 63474 (361060) - prosinec 2023

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných spotřebních a okrajových zařízení v pohotovostním stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7/Oprava 1 (361510) - prosinec 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou

20 Kč

ČSN EN IEC 60086-3 ed. 5/Oprava 1 (364110) - prosinec 2023

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62620/změna A1 (364362) - prosinec 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - prosinec 2023 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO/IEC 2382-37 (369001) - prosinec 2023

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 23053 (369017) - prosinec 2023

Rámec pro systémy umělé inteligence (Al) používající strojové učení (ML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 22989 (369019) - prosinec 2023

Informační technologie - Umělá inteligence - Pojmy a terminologie umělé inteligence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - prosinec 2023

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro management rizik informační bezpečnosti

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN P CEN ISO/TS 2610 (385582) - prosinec 2023

Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu aminů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - prosinec 2023 nové vydání

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3252 (420049) - prosinec 2023 nové vydání

Prášková metalurgie - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 5842 (420051) - prosinec 2023

Prášková metalurgie - Izostatické lisování za tepla - Detekce argonu pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3785 (420307) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku

230 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

340 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem

125 Kč

ČSN EN ISO 3995 (420761) - prosinec 2023

Kovové prášky - Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4491-1 (420767) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 1: Obecné pokyny

190 Kč

ČSN EN ISO 4491-2 (420767) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem (vodíková ztráta)

230 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - prosinec 2023 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - prosinec 2023 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - prosinec 2023 nové vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 27971 (461028) - prosinec 2023 nové vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17853 (467070) - prosinec 2023

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17697 (467071) - prosinec 2023

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - PFGE typizace laktobacilů, pediokoků, enterokoků a bacilů v krmivech

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 19472-2 (476015) - prosinec 2023 nové vydání

Lesnická strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Navijáky pro pomocnou trakci

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13489 (492136) - prosinec 2023 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17851 (560668) - prosinec 2023

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, TI, U a Zn v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 22003-1 (569611) - prosinec 2023 nové vydání

Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14758-1 (646433) - prosinec 2023 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17867 (656179) - prosinec 2023

Benzinová paliva pro malé spalovací motory - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 12: Slída muskovitovitého typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Blanc fixe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 4: Plavená křída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1247-1 (671421) - prosinec 2023

Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 1: Obecná ustanovení pro hliníkové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1247-2 (671421) - prosinec 2023

Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 2: Vakuově metalizované hliníkové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - prosinec 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 4803 (704024) - prosinec 2023

Laboratorní sklo - Trubice z boritokřemičitého skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 10563 (722341) - prosinec 2023 nové vydání

Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - prosinec 2023 nové vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

550 Kč

ČSN ISO 27447 (727405) - prosinec 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro antibakteriální účinnost polovodičových fotokatalytických materiálů

340 Kč

ČSN ISO 27448 (727406) - prosinec 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro samočisticí vlastnosti polovodičových fotokatalytických materiálů - Měření kontaktního úhlu kapky vody

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12354-5 (730512) - prosinec 2023 nové vydání

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 16733-1 (730825) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 16733-2 (730825) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 2: Návrhové požáry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 23932-1 (730826) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Obecné zásady - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 29761 (730827) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových scénářů chování uživatelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 13501-6 +A1 (730860) - prosinec 2023 nové vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.24t

360 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2/změna Z2 (730860) - prosinec 2023

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

Změna bude zrušena k 30. září 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - prosinec 2023 nové vydání

Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

350 Kč

TNI prEN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 200 Kč

TNI prEN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

TNI prEN 1995-3 (732810) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Provádění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - prosinec 2023 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI prEN 1995-2 (736212) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 1004-2 (738112) - prosinec 2023 nové vydání

Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 2: Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 508-3 +A1 (747715) - prosinec 2023 nové vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14664 (755821) - prosinec 2023 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - prosinec 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - prosinec 2023 nové vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků

440 Kč

ČSN EN ISO 7704 (757812) - prosinec 2023 nové vydání

Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - prosinec 2023 nové vydání

Usně - Perfluoralkylové a polyfluoralkylové sloučeniny - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - prosinec 2023 nové vydání

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů (APEO) - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

TNI CEN/TR 17945 (800084) - prosinec 2023

Textilie a textilní výrobky - Textilie s integrovanou elektronikou a ICT - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 4484-3 (800088) - prosinec 2023

Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 3: Měření hmotnosti zachyceného materiálu uvolněného z textilních finálních výrobků při domácím praní

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14058 +A1 (832766) - prosinec 2023 nové vydání

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

230 Kč

ČSN EN 17558 (833515) - prosinec 2023

Ergonomie - Ergonomie souprav OOP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15267-1 (834790) - prosinec 2023 nové vydání

Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 1: Obecné principy certifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15267-2 (834790) - prosinec 2023 nové vydání

Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 14470-1 (847520) - prosinec 2023 nové vydání

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 24072 (852132) - prosinec 2023

Zkušební metoda zadržování bakterií v aerosolu u přívodu vzduchu pro aplikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - prosinec 2023 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin

340 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - prosinec 2023 nové vydání

Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11137-4 (855253) - prosinec 2023

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 4: Návod pro řízení procesu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13004 (855258) - prosinec 2023

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - prosinec 2023 nové vydání

Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - prosinec 2023 nové vydání

Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17861 (917893) - prosinec 2023

Pružné textilní, laminátové a modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem - Cirkulární ekonomika - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 564 (942001) - prosinec 2023 nové vydání

Horolezecká výzbroj - Pomocné šňůry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 892 +A3 (942007) - prosinec 2023

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13089 +A3 (942016) - prosinec 2023

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1466 ed. 2 (943410) - prosinec 2023 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1466/změna Z1 (943410) - prosinec 2023

Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 30. červnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17820 (961581) - prosinec 2023

Ochrana kulturního dědictví - Specifikace pro správu sbírek movitého kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19123-1 (979842) - prosinec 2023

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19123-3 (979842) - prosinec 2023

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 3: Základy zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19150-6 (979871) - prosinec 2023

Geografické informace - Ontologie - Část 6: Registr ontologie služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 17117-1/změna Z1 (980030) - prosinec 2023

Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky

65 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - prosinec 2023 nové vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo