ČSN 33 4690-2 (334690)

Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy

ČSN 33 4690-2 Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 543.2 S1:1995, který je převzetím mezinárodní normy IEC 834-2:1993 s modifikacemi. Text mezinárodní normy IEC 834-2:1993 vypracovaný IEC TC 57 Zařízení a soustavy dálkového ovládání elektrických sítí spolu s modifikacemi vypracovanými SR 57 CENELEC byl předložen k formálnímu hlasování a byl přijat CENELEC jako HD 543.2 S1 dne 6.12.1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 834-2:1993 byl schválen CENELEC jako harmonizační dokument se schválenými společnými modifikacemi. Tato část IEC 834 se vztahuje na úzkopásmové a širokopásmové systémy dálkových ochran, přenášející analogové informace o základních veličinách jako fáze nebo fáze a amplituda. Zařízení dálkových ochran mohou pracovat buď samostatně nebo jako nedílná součást jednotky zařízení ochrany nebo telekomunikačního zařízení. Úzkopásmové systémy zahrnují systémy pracující v kmitočtovém pásmu 4 kHz (pro každý směr přenosu). Širokopásmové systémy zahrnují systémy pracující v širším kmitočtovém pásmu než 4 kHz (pro každý směr přenosu). Širokopásmové povelové systémy tato norma neřeší. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Terminologie, oddíl 3 - Charakteristika analogových srovnávacích systémů dálkových ochran, oddíl 4 - Požadavky a oddíl 5 - Metody provozních zkoušek. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN 33 4690-2 byla vydána v červnu 2000.

Označení ČSN 33 4690-2 (334690)
Katalogové číslo 58482
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963584829
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 334690-2
  • ČSN 33 46 90-2