ČSN EN 60870-2-1 (334620)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 60870-2-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-2-1:1996. Evropská norma EN 60870-2-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-2-1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl z IEC 870-2 platí pro systémy a zařízení dálkového ovládání založené na sériovém přenosu binárně kódovaných dat, určené pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tento oddíl je zároveň referenčním dokumentem pro systémy a zařízení přenosu signálů a povelů ochran a pro zařízení začleněné do systému přenosu po distribučním vedení (DLC = Distribution line carrier), které slouží pro systém automatizovaného řízení distribuční soustavy (DAS = Distribution automation system). Norma ve vazbě na různé součásti systémů uvedených výše stanovuje: a) charakteristiky napájení na které jsou tyto součásti připojeny, b) minimální požadavky na EMC vyjádřené úrovněmi zkoušek odolnosti a vyzařování. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Napájení, kapitolu 5 - Elektromagnetická kompatibilita a kapitolu 6 - Izolační výdržná napětí. Dále norma obsahuje normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60870-2-1 (33 4620) byla vydána v březnu 1998. Touto normou společně s normou ČSN EN 60870-2-2 ze září 1998 se nahrazuje ČSN 33 4621-2-1 z dubna 1996 a příloha NA k ČSN IEC 870-1-1 (36 4600) z května 1995.

Označení ČSN EN 60870-2-1 (334620)
Katalogové číslo 51057
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963510576
Tato norma nahradila ČSN 33 4621-2-1 (334621) z dubna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60870-2-2 (334620)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)