Třída 3331 - Výrobny elektrické energie

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 88528-11 (333140) - leden 2005

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 8528-10 (333140) - červenec 2023

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - duben 2019 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.23t

460 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - srpen 2020 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 8528-7 (333140) - červen 1997

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

230 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - srpen 2018

Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, Oprava 1 4.20t

760 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160) - leden 2018

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, Oprava 2 10.20t, Oprava 3 12.21t, Z2 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

1 962 Kč

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - únor 2014

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Z2 9.23t

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - srpen 2016

Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 175 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160) - březen 2015

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

965 Kč

ČSN EN 61400-23 (333160) - prosinec 2014

Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160) - duben 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

350 Kč

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160) - srpen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160) - červen 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160) - říjen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160) - květen 2020 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

945 Kč

ČSN EN IEC 61400-12 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 010 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 115 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-2 (333160) - říjen 2023

Větrné elektrárny - Část 21-2: Měření a vyhodnocování elektrických vlastností - Větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160) - březen 2021

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 115 Kč

ČSN EN IEC 61400-5 (333160) - únor 2021

Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-50 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-1 (333160) - září 2023

Větrné elektrárny - Část 50-1: Měření větru - Využití přístrojů umístěných na meteorologickém stožáru, gondole a kuželu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-3 (333160) - srpen 2022

Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - prosinec 2020

Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - březen 2005

Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN IEC 62862-3-2 (333180) - únor 2019

Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo