ČSN ISO 8528-8 (333140) Aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

ČSN ISO 8528-8 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 8528 stanoví požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí s malým výkonem, poháněná pístovými spalovacími motory, pro pozemní a námořní použití (pro použití v domácnostech, při rekreaci a v průmyslu) kromě zdrojových soustrojí pro letectví.
Tato část se týká hlavně zdrojových soustrojí s malým výkonem, poháněných pístovými spalovacími motory, pro výrobu jednofázového nebo vícefázového střídavého nebo stejnosměrného proudu do napětí 500 V. Tato zdrojová soustrojí jsou soustrojí běžně vyráběná, která lze vybrat z obchodního katalogu nebo prospektu.
V této části ISO 8528 je za "malý výkon" považována střední hodnota výkonu o velikosti přibližně do 10 kW/50 Hz, 12 kW/60 Hz. Zdrojová soustrojí malého výkonu pro účely této normy se vyznačují těmito speciálními vlastnostmi:
- běžní uživatelé jsou zpravidla laici (další podrobnosti viz 3.1);
- celé zdrojové soustrojí je obvykle přenosné nebo pojízdné;
- elektrický výkon je připojen vidlicemi a zásuvkami (kromě bezpečného malého napětí - viz 6.6.3);
- zdrojové soustrojí je připraveno k použití bez jakýchkoliv dodatečných instalačních prací prováděných uživatelem.
Zdrojová soustrojí pro zvláštní použití nebo vyššího jmenovitého výkonu, odpovídající shora uvedeným speciálním vlastnostem, mohou být, podle dohody mezi výrobcem a zákazníkem, zkoušena v souladu s touto částí ISO 8528. Pokud jsou požadována dodatečná ujednání pro určité použití, mají být učiněna jen za předpokladu, že jako základ bude vzata tato část ISO 8528.
Tato část ISO 8528 se zabývá zvláštními požadavky na zkoušky a na bezpečné provedení, které mají být dodrženy navíc, k ustanovením a požadavkům částí 1 až 6 ISO 8528 tehdy, když jsou tato ustanovení použitelná.
Tato část ISO 8528 stanovuje bezpečnostní požadavky na ochranu uživatele před nebezpečím, které jsou dány v ISO 8528-13.

Označení ČSN ISO 8528-8 (333140)
Katalogové číslo 501473
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135014736
Tato norma nahradila ČSN ISO 8528-8 (333140) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 88528-11 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8528-13 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

ČSN ISO 8528-1 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ČSN ISO 8528-10 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

ČSN ISO 8528-12 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

ČSN ISO 8528-2 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

ČSN ISO 8528-3 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-4 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

ČSN ISO 8528-5 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-6 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

ČSN ISO 8528-7 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

ČSN ISO 8528-9 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací