ČSN ISO 8528-8 (333140) Zrušená norma

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

ČSN ISO 8528-8 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-8:1995. Mezinárodní norma ISO 8528-8:1995 má status české technické normy. ISO 8253 se skládá z následujících částí: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti, Část 2: Motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí, Část 4: Řídicí a spínací přístroje, Část 5: Zdrojová soustrojí, Část 6: Metody zkoušení, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací, Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch, Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení a Část 12: Nouzové napájecí systémy. Tato osmá část (ČSN) ISO 8528 stanoví požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí s malým výkonem, poháněná pístovými spalovacími motory, pro pozemní a námořní použití (pro použití v domácnostech, při rekreaci a v průmyslu) kromě zdrojových soustrojí pro letectví. Tato část se týká hlavně zdrojových soustrojí s malým výkonem, poháněných pístovými spalovacími motory, pro výrobu jednofázového nebo vícefázového střídavého nebo stejnosměrného proudu do napětí 500 V. Tato zdrojová soustrojí jsou soustrojí běžně vyráběná, která lze vybrat z obchodního katalogu nebo prospektu. Zdrojová soustrojí malého výkonu pro účely této normy se vyznačují těmito speciálními vlastnostmi: - běžní uživatelé jsou z pravidla laici (další podrobnosti viz 3.1), - celé zdrojové soustrojí je obvykle přenosné nebo pojízdné, - elektrický výkon je připojen vidlicemi a zásuvkami (kromě bezpečného malého napětí - viz 6.6.3), - zdrojové soustrojí je připraveno k použití bez jakýchkoliv dodatečných instalačních prací prováděných uživatelem. Tato osmá část ( ČSN) ISO 8528 se zabývá zvláštními požadavky na zkoušky a na bezpečné provedení, které mají být dodržovány navíc, k ustanovením a požadavkům částí 1 až 6 (ČSN) ISO 8528 tehdy, když jsou tato ustanovení použitelná. Mimo to stanovuje bezpečnostní požadavky na ochranu uživatele před nebezpečím. (Bohužel norma nespecifikuje, před jakým!) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Nařízení a doplňující požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 6 - Bezpečnostní požadavky a zkoušky, kapitolu 7 - Provozní charakteristiky, výkon, třída provedení a spotřeba paliva, kapitolu 8 - Značení a kapitolu 9 - Návod pro obsluhu - Bezpečnostní pokyny. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN ISO 8528-8 (33 3140) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN ISO 8528-8 (333140)
Katalogové číslo 51871
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963518718
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN ISO 8528-8 (333140)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 88528-11 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8528-13 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

ČSN ISO 8528-1 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ČSN ISO 8528-10 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

ČSN ISO 8528-12 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

ČSN ISO 8528-2 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

ČSN ISO 8528-3 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-4 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

ČSN ISO 8528-5 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-6 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

ČSN ISO 8528-7 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

ČSN ISO 8528-9 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací