ČSN ISO 8528-9 (333140)

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

ČSN ISO 8528-9 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-9:1995. Mezinárodní norma ISO 8528-9:1995 má status české technické normy. ISO 8253 se skládá z následujících částí: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti, Část 2: Motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí, Část 4: Řídicí a spínací přístroje, Část 5: Zdrojová soustrojí, Část 6: Metody zkoušení, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací, Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch, Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení a Část 12: Nouzové napájecí systémy. Tato devátá část (ČSN) ISO 8528 popisuje postup měření a hodnocení vnějších mechanických vibrací zdrojového soustrojí v měřicích bodech podle této mezinárodní normy. Vztahuje se na střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory pro stabilní a mobilní použití s pevným nebo pružným, popř. obojím uložením. Platí pro zdrojová soustrojí pro pozemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí užívaných v letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv. Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této deváté části (ČSN) ISO 8528 mají být považována za základní. Tato část by měla platit jako základní i pro zdrojová soustrojí poháněná ostatními typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Značky a zkratky, kapitolu 5 - Jiná pravidla a doplňující požadavky, kapitolu 6 - Měření hodnoty, kapitolu 7 - Měřicí přístroje, kapitolu 8 - Umístění měřicích bodů a směr měření, kapitolu 9 - Provozní podmínky během měření, kapitolu 10 - Vyhodnocení výsledků a kapitolu 11 - Zkušební protokol. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B, C, D a E. ČSN ISO 8528-9 (33 3140) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN ISO 8528-9 (333140)
Katalogové číslo 51872
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963518725
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 88528-11 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8528-13 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

ČSN ISO 8528-1 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ČSN ISO 8528-10 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

ČSN ISO 8528-12 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

ČSN ISO 8528-2 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

ČSN ISO 8528-3 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-4 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

ČSN ISO 8528-5 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-6 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

ČSN ISO 8528-7 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

ČSN ISO 8528-8 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu