Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 61400-2 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

Objednat

ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3331 Výrobny elektrické energie

ICS: 27.180 Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie

Označení ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Katalogové číslo 96885
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963968858
Tato norma nahradila ČSN EN 61400-2 ed. 2 (333160) z února 2007
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61400 pojednává o filozofii bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti malých větrných elektráren (SWT), a specifikuje požadavky na jejich bezpečnost včetně návrhu, instalace, údržby a provozu při specifikovaných vnějších podmínkách. Účelem normy je poskytnout odpovídající úroveň ochrany proti poruše z rizik systému během jeho životnosti.
Tato část IEC 61400 se zabývá všemi podsystémy malých větrných elektráren, jako jsou ochranné mechanizmy, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy, nosná konstrukce, základy a elektrické spojení se zátěží. Systém malé větrné turbíny zahrnuje samotnou větrnou turbínu včetně podpůrných staveb, regulátoru turbíny, nabíjecí regulátor/měnič (v případě potřeby), rozvody a odpojovač, instalační a provozní návod a další dokumentaci.
Ačkoli tato část IEC 61400 je podobná IEC 61400-1, zjednodušuje ji a dělá podstatné změny, aby byla použitelná pro malé větrné elektrárny. Kterékoliv z požadavků této normy mohou být změněny, pokud lze vhodným způsobem prokázat, že bezpečnost systému turbíny není ohrožena. Toto ustanovení se však nevztahuje na klasifikaci a související definice vnějších podmínek v kapitole 6. Dodržení této normy nezprošťuje jakoukoli osobu, organizaci nebo společnost odpovědnosti dodržovat další platné předpisy.
Tato část IEC 61400 je používána pro větrné elektrárny s průtočnou plochou rotoru menší než 200 m2, generující elektrický proud o napětí menším než AC 1 000 V, nebo DC 1 500 V.
Tato část IEC 61400 může být použita společně s vhodnými normami IEC a ISO, uvedenými v kapitole 2.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

ČSN EN 61400-12-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-12-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

ČSN EN 61400-13 (333160)
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

ČSN EN 61400-22 (333160)
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

ČSN EN 61400-23 (333160)
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

ČSN EN 61400-24 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem