ČSN EN 61400-12-2 (333160)

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

ČSN EN 61400-12-2 Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61400-12 stanovuje postupy pro ověřování shody technických vlastností pro výkonnostní ukazatele jednotky pro výrobu elektřiny, horizontální větrné elektrárny, které nejsou považovány za malé větrné elektrárnyu podle IEC 61400-2. Očekává se, že tato norma bude použita, v případě kdy zvláštní provozní nebo smluvní specifikace nebudou v souladu s požadavky uvedenými v IEC 61400-12-1:2005. Tento postup může být použit pro vyhodnocení parametrů výkonu specifických elektráren, ve specifickém prostředí, ale stejná metodika může být použita pro obecné srovnání různých modelů elektráren nebo jejich různých nastavení.
Výkonnostní parametry větrné elektrárny charakterizované měřenou křivkou výkonu a předpokládané AEP založené na základě gondolového měření rychlosti větru budou ovlivněny vrtulí elektrárny (tj. zrychlení nebo zpomalení rychlosti větru). Gondolové měření rychlosti větru musí tedy být v tomto smyslu korigováno. Postupy pro určení této korekce budou zahrnuty v metodice. V normě IEC 61400-12-1:2005 je anemometr umístěn v meteorologické věži, která se nachází ve vzdálenosti mezi dvěma až čtyřmi průměry vrtule umístěnými proti větru zkušební elektrárny. Tato poloha umožňuje přímé měření normálního větru, s minimálním rušením od vrtule zkoušené elektrárny. V postupu v normě IEC 61400-12-2, je anemometr umístěn na nebo v blízkosti gondoly zkoušené elektrárny. Zde anemometr měří rychlost větru, která je silně ovlivněna vrtulí zkoušené elektrárny a gondolou. Tento postup zahrnuje metody pro určení a využití vhodných korekcí pro tuto deformaci. Nicméně, je třeba poznamenat, že tyto korekce přirozeně zvyšují nejistoty měření v porovnání se správně nastavenou zkouškou dle normy IEC 61400 12-1:2005.
Norma IEC 61400-12-2 popisuje charakteristiku výstupního výkonu větrné elektrárny z hlediska křivky naměřeného výkonu a odhadu AEP (roční produkce energie). Křivka naměřeného výkonu je určena sběrem současných měření rychlosti větru na gondole a výstupního výkonu po dobu, která je dostatečně dlouhá, aby vzniklý datový soubor byl statisticky významný s ohledem na rozsah rychlostí větru, kolísání větru a povětrnostní podmínky. Aby bylo možné přesně změřit výkonovou křivku, je potřeba k měření rychlosti větru na gondole využít upravenou převodní funkci založenou na odhadu rychlosti volně proudícího větru. Postup pro měření a ověření takovéto přechodové funkce je uveden v tomto dokumentu. AEP se vypočítá pomocí křivky měřeného výkonu s odkazem na rozložení četnosti rychlosti větru, za předpokladu že jsou 100% dostupné. Norma rovněž poskytuje návod pro stanovení nejistoty měření včetně posouzení zdrojů nejistoty a doporučení pro jejich kombinaci do nejistoty pro udávaný výkon a AEP.

Označení ČSN EN 61400-12-2 (333160)
Katalogové číslo 94708
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963947082
Změny a opravy Oprava 1 5.17t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160)
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-13 (333160)
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

ČSN EN 61400-22 (333160)
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

ČSN EN 61400-23 (333160)
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

ČSN EN 61400-24 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

ČSN EN 61400-27-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

ČSN EN 61400-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

ČSN EN 61400-4 (333160)
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-5 (333160)
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-6 (333160)
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy