ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

ČSN EN 61400-11 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 760 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí postupy měření, které umožňují charakterizovat hlukové emise větrné elektrárny. Použité měřicí metody slouží k stanovení hlukových emisí v měřicích místech nacházejících se v blízkosti větrné elektrárny; aby se zabránilo vzniku chyb vyvolaných šířením zvuku, poloha měřicích míst je volena dostatečně blízko k větrné elektrárně a dostatečně daleko, aby se zohlednily rozměry větrné elektrárny. Uváděné postupy se v některých ohledech liší od obecných postupů používaných při běžných hlukových studiích. Účelem v normě uváděných postupů je umožnit stanovení charakteristik hluku vyzařovaného větrnou elektrárnou v závislosti na síle a směru větru. Normalizace postupů měření usnadní srovnání hlukových emisí různých typů větrných elektráren.
Uvedené postupy uvádí metodiku, která umožní důsledným a přesným způsobem charakterizovat hlukové emise u samostatně stojící větrné elektrárny. Tyto postupy zahrnují:
stanovení míst měření hluku;
požadavky na metodiku sběru akustických, meteorologických a dalších provozních dat větrné elektrárny;
analýzu získaných dat a jejich uvedení do protokolu; a
definici specifických parametrů akustických emisí a jejich popis, který se používá pro posouzení jejich dopadu na životní prostředí.
Tato norma není omezena na větrné elektrárny určité velikosti či typu. Postupy uvedené v této normě umožňují zevrubný popis hlukových emisí větrné elektrárny. Metoda pro malé větrné elektrárny je uvedena v příloze F.

Označení ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Katalogové číslo 93681
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2013
Datum účinnosti 1. 10. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963936819
Změny a opravy A1 3.19t, Oprava 1 4.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 61400-11 ed. 2 (333160) z června 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160)
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-12-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

ČSN EN 61400-13 (333160)
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

ČSN EN 61400-22 (333160)
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

ČSN EN 61400-23 (333160)
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

ČSN EN 61400-24 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

ČSN EN 61400-27-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

ČSN EN 61400-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

ČSN EN 61400-4 (333160)
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-5 (333160)
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-6 (333160)
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy