ČSN EN 61400-2 ed. 2 (333160) Zrušená norma

Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny

ČSN EN 61400-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 61400-2 ed. 2 pojednává o filozofii bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti malých větrných elektráren (SWT) a specifikuje požadavky na jejich bezpečnost, včetně návrhu, instalace, údržby a provozu při specifikovaných vnějších podmínkách. Účelem normy je poskytnout odpovídající úroveň ochrany proti možným poruchám z rizik systému během jeho životnosti.
Norma se zabývá všemi podsystémy malých větrných elektráren, jako jsou ochranné mechanizmy, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy, nosná konstrukce, základy a elektrické spojení se zátěží.
Protože tato část ČSN EN 61400 je podobná ČSN EN 61400-1, zjednodušuje ji a dělá podstatné změny, aby byla použitelná pro malé větrné elektrárny.
Norma je používána pro větrné elektrárny s průtočnou plochou rotoru menší než 200 m2, generující elektrický proud o napětí menším než AC 1 000 V, nebo DC 1 500 v.
Tato část normy může být použita společně s vhodnými normami IEC/ISO uvedenými v kapitole 2.

Označení ČSN EN 61400-2 ed. 2 (333160)
Katalogové číslo 77573
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963775739
Změny a opravy Z1 3.15t
Norma byla zrušena k 16. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Tato norma nahradila ČSN EN 61400-2 (333160) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160)
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-12-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

ČSN EN 61400-13 (333160)
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

ČSN EN 61400-22 (333160)
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

ČSN EN 61400-23 (333160)
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

ČSN EN 61400-24 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

ČSN EN 61400-27-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

ČSN EN 61400-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

ČSN EN 61400-4 (333160)
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-6 (333160)
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy