Třída 3300 - Terminologie - Mezinárodní slovník

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010) - březen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

125 Kč

ČSN 33 0050-601 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.01t, Z2 12.20t

562 Kč

ČSN 33 0050-602 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

350 Kč

ČSN 33 0050-603 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.01t, Z2 3.19t

662 Kč

ČSN 33 0050-605 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

350 Kč

ČSN IEC 50(221) +A1 (330050) - srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, A3 5.18t, A4 1.21t

1 430 Kč

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(371) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání

350 Kč

ČSN IEC 50(411) (330050) - únor 1998

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 10.21t

2 655 Kč

ČSN IEC 50(421) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky

440 Kč

ČSN IEC 50(436) (330050) - červen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory

230 Kč

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 50(448) (330050) - červenec 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy

770 Kč

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.20t, A2 11.21t, A3 4.22t

805 Kč

ČSN IEC 50(531) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 1.21t

2 000 Kč

ČSN IEC 50(541) (330050) - září 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

405 Kč

ČSN IEC 50(691) (330050) - únor 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

415 Kč

ČSN IEC 50(701) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

705 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t, A6 10.21t

1 935 Kč

ČSN IEC 50(704) (330050) - červenec 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 7.20t

1 510 Kč

ČSN IEC 50(705) (330050) - leden 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t, A7 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 855 Kč

ČSN IEC 50(712) (330050) - srpen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.21t

960 Kč

ČSN IEC 50(714) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

1 265 Kč

ČSN IEC 50(715) (330050) - únor 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t, A3 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 025 Kč

ČSN IEC 50(716-1) (330050) - listopad 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(721) (330050) - září 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 3.22t

2 095 Kč

ČSN IEC 50(722) (330050) - listopad 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 50(725) (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t, A3 10.21t

885 Kč

ČSN IEC 50(726) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 9.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t, A7 3.22t

1 165 Kč

ČSN IEC 50(731) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t, A6 10.21t

1 345 Kč

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.19t, A2 10.21t, A3 10.21t, A4 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 515 Kč

ČSN IEC 50(806) (330050) - září 2000 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.02t, A2 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 105 Kč

ČSN IEC 60050-103 +A1 +A2 +A3 +A4 (330050) - říjen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

965 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050) - říjen 2013

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, A2 10.21t

1 300 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - květen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, A2 4.20t, A3 11.20t, A4 6.21t, A5 1.23t

2 575 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10t, A3 7.20t, A4 10.21t, A5 12.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 475 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t, A4 11.21t, A5 3.22t

2 725 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - květen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

440 Kč

ČSN IEC 60050-151 (330050) - září 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.15t, A2 1.18t, A3 4.20t, A4 12.20t, A5 10.21t

1 840 Kč

ČSN IEC 60050-171 (330050) - únor 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 520 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč

ČSN IEC 60050-195 (330050) - červen 2022 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

945 Kč

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.16t, A1 1.16t, A3 10.20t

1 645 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t, A3 5.18t, A4 7.22t

2 130 Kč

ČSN IEC 60050-351 +A1 (330050) - srpen 2016 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení

3 050 Kč

ČSN IEC 60050-415 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-426 (330050) - duben 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

1 165 Kč

ČSN IEC 60050-442 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 2.18t, A3 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 125 Kč

ČSN IEC 60050-444 (330050) - září 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - červen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

505 Kč

ČSN IEC 60050-482 (330050) - září 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 11.20t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy

340 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

675 Kč

ČSN IEC 60050-551 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 562 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 1.21t, A3 10.21t, A4 5.22t

2 930 Kč

ČSN IEC 60050-581 (330050) - říjen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

1 270 Kč

ČSN IEC 60050-614 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz

945 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - květen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 3.19t, A3 8.19t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

945 Kč

ČSN IEC 60050-713 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 10.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 445 Kč

ČSN IEC 60050-732 +A1 +A2 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 2.22t

1 010 Kč

ČSN IEC 60050-741 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

415 Kč

ČSN IEC 60050-807 (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 60050-808 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

655 Kč

ČSN IEC 60050-811 (330050) - květen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

3 615 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - srpen 2019 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.21t

2 220 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - červenec 2023 nové vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Část 826: Elektrické instalace

770 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - listopad 2007

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

2 615 Kč

ČSN IEC 60050-845 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 550 Kč

ČSN IEC 60050-901 (330050) - říjen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace

550 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - červenec 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody

350 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.18t, A1 5.18t

605 Kč

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 6.20t

615 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t, A6 1.21t, A7 3.22t

2 795 Kč
foo