Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN IEC 60050-521 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

2 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN IEC 60050-521 (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

Objednat


Cena: 2 005 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3300 Terminologie - Mezinárodní slovník

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

ČSN IEC 60050-521 přebírá originál IEC 60050-521 s národní přílohou, která obsahuje překlady termínů a definic a abecední rejstřík českých názvů. Norma obsahuje termíny a definice z oboru polovodičových součástek a integrovaných obvodů.
IEC 60050-521 obsahuje termíny a definice v jazyce francouzském a anglickém a překlady termínů do čínského, německého, španělského, japonského, polského, portugalského a švédského jazyka.

Změny proti předchozí normě:
Toto druhé vydání normy vychází z prvního a je doplněno novými nebo modifikovanými termíny.
V oddílech 521-01, 521-06, 521-08 a 521-09 nové normy nedošlo k žádným změnám; oddíly byly převzaty z prvního vydání.
V oddíle 521-02 nové normy došlo u termínů 08, 09 a 10 ke změnám definice; u termínu 17 došlo ke změně definice a zrušení poznámky; u termínů 52 a 53 došlo ke změnám definice; byl doplněn nový termín 64 (stará čísla termínů 64, 65, 66, 67, 68 a 69 byla posunuta na 65, 66, 67, 68, 69 a 70); byl doplněn další nový termín 71 (stará čísla termínů 70, 71 a 72 byla posunuta na 72, 73 a 74); byly doplněny další nové termíny 75, 76 a 77 (stará čísla termínů 73, 74, 75 až 80 byla posunuta na 78, 79, 80 až 85).
V oddíle 521-03 nové normy byly doplněny tři nové termíny 15, 16 a 17.
V oddíle 521-04 nové normy byla u termínu 01 doplněna poznámka; vznikl nový termín 02, čímž bylo oproti staré normě posunuto číslování (stará čísla 02, 03 až 08 jsou teď nová 03, 04 až 09); u nových termínů 04 a 07 došlo ke změně definice; vznikly nové termíny 10, 11, 12, čímž bylo oproti staré normě posunuto číslování (staré číslo 09 je nyní nové 13); byly doplněny nové termíny 14 a 15, čímž došlo k dalšímu posunutí číslování termínů (staré číslo 10 a 11 je nyní 16 a 17); byl doplněn nový termín 18, čímž došlo k dalšímu posunu čísel v nové normě (staré číslo 12 je nyní 19); u termínu 19 v nové normě došlo ke změně definice; vznikly nové termíny 20 a 21, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování (staré číslo 13, 14 až 21 je nyní 22, 23 až 30); v nové normě vznikl nový termín 31, čímž došlo k dalšímu posunu čísel oproti staré normě (staré 22, 23 a 24 je nyní 32, 33 a 34); byly doplněny nové termíny 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45, čímž došlo k posunu v číslování oproti staré normě (staré číslo 25, 26 až 28 je nyní 46, 47 až 49); u termínu 48 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 50, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování termínů v nové normě (staré číslo 29, 30 až 37 je nyní 51, 52 až 59); u termínů 51 a 52 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 60, čímž došlo k dalšímu posunu v číslování termínů v nové normě (staré číslo 38, 39 až 47 je nyní 61, 62 až 70); u termínu 61 v nové normě byla doplněna poznámka; u termínů 62, 63, 64 a 65 v nové normě došlo ke změně definice; u termínu 68 v nové normě byla zrušena poznámka; vznikly další nové termíny 71 a 72.
V oddíle 521-05 nové normy vznikl nový termín 01 (přesunutím termínu 04-48 z prvního vydání normy) a nový termín 02, čímž došlo k posunutí číslování oproti staré normě (staré číslo 01 až 05 je nyní 03 až 07); u termínu 06 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 08, čímž došlo k posunutí číslování v nové normě (staré číslo 06 je nyní 09); byl doplněn nový termín 10 , čímž došlo k dalšímu posunu v číslování v nové normě (staré číslo 07, 08 až 22 je nyní 11, 12 až 26); u termínu 25 v nové normě došlo ke změně definice; vznikl nový termín 27, termín 28 (přesunutím termínu 04-49 z prvního vydání normy) a další nové termíny 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36.
V oddíle 521-07 nové normy vznikly nové termíny 10 a 11, čímž došlo k posunutí číslování v nové normě (staré číslo 10, 11 až 13 je nyní 12, 13 až 15); vznikly nové termíny 16, 17 a 18, čímž došlo k posunu v číslování (stará čísla 14, 15 až 20 jsou nyní 19, 20 až 25).
V oddíle 521-10 nové normy došlo u termínů 01 a 02 ke změně definice; ze staré normy nebyl převzat termín 03, čímž došlo k posunu číslování (stará čísla 04 až 07 jsou nyní 03 až 06); u termínu 03 nové normy byla zrušena poznámka; u termínu 04 nové normy byla pozměněna definice a zrušena poznámka; u termínu 05 nové normy došlo ke změně definice; u termínu 06 nové normy byla doplněna poznámka; ze staré normy nebyly převzaty termíny se starými čísly 08 a 09; do nové normy byly zařazeny nové termíny 07, 08, 09, 10 a 11.
V nové normě vznikl nový oddíl 521-11.

Označení ČSN IEC 60050-521 (330050)
Katalogové číslo 67115
Cena 1 690 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 250 stran formátu A4
EAN kód 8590963671154
Změny a opravy A1 3.18t, A2 6.19t
Tato norma nahradila ČSN IEC 50(521) (330050) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 60050-112 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

ČSN IEC 60050-113 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

ČSN IEC 60050-114 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

ČSN IEC 60050-121 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

ČSN IEC 60050-131 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

ČSN IEC 60050-141 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

ČSN IEC 60050-151 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-192 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

ČSN IEC 60050-195 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN IEC 60050-212 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály