Třída 3301 - Jmenovité hodnoty a značení předmětů

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-2 (330100) - duben 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.09t, Z2 11.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

834 Kč

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - červen 2011

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

550 Kč

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100) - listopad 2019

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

945 Kč

ČSN IEC 27-1 (330100) - leden 1995

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, Z2 12.04t, Z3 1.07t, Z4 12.07t

949 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - prosinec 2004 aktuální vydání

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN 60375 (330110) - červen 2004

Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 (330110) - březen 2019

Pravidla týkající se elektrických obvodů

350 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - květen 2009

Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace

340 Kč

ČSN EN 60038 (330120) - srpen 2012

Jmenovitá napětí CENELEC

230 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3 (330122) - únor 2011

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 3.20t, A3 3.20t

730 Kč

ČSN 33 0124 (330124) - duben 2006

Normalizace a liberalizace energetického trhu

190 Kč

ČSN EN 60059 (330125) - prosinec 2000

Normalizované hodnoty proudů IEC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 50438 ed. 2 (330127) - září 2014

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.16t, Z2 8.19t

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

667 Kč

ČSN EN 50549-1 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50549-2 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 60196 (330128) - březen 2010

Normalizované hodnoty kmitočtů IEC

125 Kč

ČSN EN 61293 (330150) - prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150) - říjen 2020

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

340 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN 33 0166 ed. 2 (330166) - červenec 2002

Označování žil kabelů a ohebných šňůr

65 Kč

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170) - červen 2003 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173) - prosinec 2004 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

340 Kč

ČSN IEC 757 (330175) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

65 Kč