Třída 3316 - Revize elektrických předmětů a zařízení

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.21t, Z2 9.21t, Oprava 2 2.22t

550 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - září 2021

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

440 Kč

ČSN EN 50678 (331610) - duben 2021

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.21t, Oprava 2 5.22t, Oprava 3 6.22t

500 Kč
foo