Třída 3320 - Společné zařizovací předpisy

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) - květen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t

525 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 12.19t, Z1 12.19t

480 Kč

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.15t, Z2 6.22t

655 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

350 Kč

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

230 Kč

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

230 Kč

ČSN 33 2000-4-444 (332000) - duben 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

440 Kč

ČSN 33 2000-4-45 (332000) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

65 Kč

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000) - červenec 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

460 Kč

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.18t, Z2 5.23t

1 300 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.18t, Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

647 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (332000) - listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

770 Kč

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t, Z2 5.23t

885 Kč

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.17t

315 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000) - červenec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

262 Kč

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (332000) - březen 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (332000) - srpen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t

1 050 Kč

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - září 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t, Z2 3.18t

327 Kč

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (332000) - srpen 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

340 Kč

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 (332000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny

125 Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 (332000) - říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

230 Kč

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.13t, Z2 3.18t

437 Kč

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 (332000) - srpen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

380 Kč

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

230 Kč

ČSN 33 2000-7-709 (332000) - březen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Z1 3.13t, Z2 3.18t, Z3 12.19t

780 Kč

ČSN 33 2000-7-710 (332000) - leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

460 Kč

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (332000) - říjen 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

230 Kč

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (332000) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.23t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-713 (332000) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

190 Kč

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

190 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000) - leden 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-7-716 (332000) - únor 2024

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-716: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Distribuce DC ELV prostřednictvím kabelové infrastruktury informačních a komunikačních technologiích (ICT)

190 Kč

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-718 (332000) - duben 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.17t, Z2 3.18t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (332000) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech

340 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 (332000) - září 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

340 Kč

ČSN 33 2000-7-729 (332000) - květen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-7-730 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

230 Kč

ČSN 33 2000-7-740 (332000) - březen 2007

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t

250 Kč

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (332000) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost

570 Kč

ČSN 33 2000-8-2 (332000) - červenec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.20t, Z2 4.22t

630 Kč

TNI 33 2000-4-41 (332000) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

230 Kč

TNI 33 2000-5-51 (332000) - září 2022 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

340 Kč

TNI 33 2000-6 (332000) - březen 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2

550 Kč

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč

ČSN IEC 1200-53 (332010) - duben 1998

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - duben 2020

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

440 Kč

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014

Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč

ČSN EN 50050-1 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty

350 Kč

ČSN EN 50050-2 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty

350 Kč

ČSN EN 50050-3 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky

340 Kč

ČSN EN 50059 ed. 2 (332036) - leden 2019 aktuální vydání

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot

350 Kč

ČSN EN 50176 ed. 2 (332037) - srpen 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 50177 ed. 3 (332038) - srpen 2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

405 Kč

ČSN EN 50223 ed. 3 (332039) - leden 2016

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 50348 ed. 2 (332039) - listopad 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN 33 2040 (332040) - leden 1993

Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

125 Kč
foo