ČSN IEC 60479-2 (332010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

ČSN IEC 60479-2 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN IEC 60479-2 (33 2010)

Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Jsou uvedeny účinky proudu protékajícího lidským tělem pro: -střídavý proud sinusového průběhu s DC složkami, -střídavý proud sinusového průběhu s fázovým řízením, -střídavý proud sinusového průběhu s cyklovým řízením, ale předpokládá se jejich uplatnění pouze pro střídavé proudy o kmitočtech od 15 Hz do 100 Hz. Jsou uvedeny metody rozšiřující uplatnitelnost čistých sinusovek až do kmitočtu 150 kHz, čímž se doplňují údaje v IEC 60479-1. Jsou uvedeny metody pro vyšetření nahodilého komplexu nepravidelných tvarů vln. Tento dokument popisuje účinky proudů protékajících lidským tělem, které mají tvar jednotlivých nebo vícenásobných po sobě následujících pravoúhlých jednosměrných impulzů, sinusových impulzů a impulzů vznikajících následkem vybíjení kondenzátoru. O specifikovaných hodnotách se předpokládá, že je možné je uplatnit pro impulzy trvající od 0,1 ms až do 10 ms včetně. Tento dokument, stejně jako IEC 60479-1, uvažuje pouze s proudy, které jsou lidským tělem vedeny v důsledku přímého přiložení zdroje proudu na lidské tělo. Neuvažuje s proudem indukovaným v těle z důvodu vystavení těla vnějšímu elektromagnetickému poli. Tato základní bezpečnostní publikace je v prvé řadě určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami uvedenými v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby ji používali výrobci nebo certifikační orgány.

Označení ČSN IEC 60479-2 (332010)
Katalogové číslo 509849
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135098491
Tato norma nahradila ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) z listopadu 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 60479-1 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska