ČSN EN 50223 ed. 3 (332039)

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 50223 ed. 3 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické nanášecí zařízení, které používají hořlavé vločky, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru v prostoru nanášení vloček. Pro stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček typu B-F platí navíc k této normě požadavky EN 5050-3.
Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stabilní kabiny pro nanášení vloček, včetně elektrické instalace a příslušenství.
Tato evropská norma pokrývá všechny významná nebezpečí, nebezpečné situace a události ve vztahu ke kabinám pro nanášení vloček, pokud jsou používány pro stanovené použití a za poruchových podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).
Tato evropská norma uvažuje se třemi typy elektrostatických systémů pro nanášení vloček. Více podrobností viz tabulka 1.
Tato evropská norma uvažuje pouze s riziky vznikajícími během elektrostatického nanášení vloček ve stabilní automatické kabině. Mezi těmito nebezpečími jsou, mimo jinými, nebezpečí vznícení vznikající výbušné atmosféry a nebezpečí pro osoby.
Stabilní zařízení, pro které platí tato evropská norma, se považuje za zařízení skupiny II, kategorie 3D pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 22.
Tato evropská norma neplatí pro:
- vločkovací systémy, ve kterých vznikají směsi par rozpouštědel ve vzduchu s koncentrací menší než 20 % LEL;
- vločkovací systémy pracující s AC vysokým napětím;
- ruční stříkací zařízení hořlavé vločky (viz EN 50050-3);
- nanášecí systémy pro kapalné nebo pastovité látky (například lepidla, základ);
- čistění kabiny pro nanášení vloček;
- skladování a manipulace s hořlavými vločkami mimo stříkacího pracoviště.

Označení ČSN EN 50223 ed. 3 (332039)
Katalogové číslo 99083
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963990835
Tato norma nahradila ČSN EN 50223 ed. 2 (332039) z prosince 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)