ČSN EN 50059 ed. 2 (332036) Aktuální vydání

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot

ČSN EN 50059 ed. 2 Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato evropská norma stanoví požadavky pro ruční nebo rukou ovládané elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty, které:
- nevytvářejí výbušnou atmosféru uvnitř stříkacího prostoru;
- jsou použity pro zpracovávání materiálů s konduktivitou menší než 2 000 µS/cm;
- pracují se stejnosměrným proudem, který má sinusové zvlnění nejvýše 10 % efektivní hodnoty.
Tato evropská norma pojednává o všech elektrických nebezpečích významných pro elektrostatické nanášení nehořlavých kapalných nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud práce probíhají za podmínek, doporučených výrobcem.
Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se konstrukce a zkoušení pro elektrostatické stříkací zařízení typu A-NL podle tabulky 1 EN 50348:2010.
1.2 - Co se týče všech ostatních významných nebezpečí, týkajících se aplikátorů (například vystříknutí kapalin, mechanická pevnost, elektrická nebezpečí (s výjimkou elektrostatiky), hluku, styku nebo vdechnutí nebezpečných látek, ergonomie) platí požadavky EN 1953.
1.3 - Tato evropská norma rovněž uvádí podrobnosti týkající se systémů pro zajišťování kvality pro elektrostatická stříkací zařízení, viz příloha D.
1.4 - Pro elektrostatická stříkací zařízení používaná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu mohou platit dodatečné požadavky.
1.5 - Tento dokument neplatí pro:
- elektrostatická ruční stříkací zařízení pro nehořlavé nátěrové hmoty, která byla vyrobena před datem vydání této EN;
- čistění stříkacího prostoru, viz návod k použití pro stříkací kabinu;
- prevenci a ochranu proti požáru [například nebezpečí požáru v důsledku jiných zdrojů; viz EN 12215, EN 12981];
- požadavky na stroje pro dodávání a recirkulaci nátěrových hmot pod tlakem [viz EN 12621];
Požadavky EN 12621 platí pro specifické požadavky na stroje pro dodávání a recirkulaci nátěrových hmot pod tlakem.

Označení ČSN EN 50059 ed. 2 (332036)
Katalogové číslo 506495
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135064953
Tato norma nahradila ČSN EN 50059 (332036) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)