Třída 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

Zobrazit obsah třídy 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

190 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - září 2019

Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320) - prosinec 2021

Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320) - leden 2022

Výbušné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - říjen 2019 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

990 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320) - duben 2015

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

610 Kč

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) - květen 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

340 Kč

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320) - červen 2012 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

945 Kč

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

350 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.16t, Oprava 2 1.22t

985 Kč

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

350 Kč

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320) - srpen 2015

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 1.19t

560 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320) - květen 2015

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

570 Kč

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320) - červen 2011

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.14t, Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 9. září 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320) - červenec 2015

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

230 Kč

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320) - leden 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

440 Kč

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.22t, A1 11.22t

690 Kč

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - prosinec 2014

Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

440 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

350 Kč

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

570 Kč

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

550 Kč

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320) - září 2014 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

230 Kč

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - prosinec 2015

Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

440 Kč

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - leden 2012

Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

340 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - červen 2013 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

340 Kč

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320) - červen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

340 Kč

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) - červen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

895 Kč

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (332320) - září 2021

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

770 Kč

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320) - srpen 2019

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

350 Kč

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

590 Kč

ČSN EN IEC 60079-25 ed. 3 (332320) - duben 2023

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - duben 2020

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

376 Kč

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50381 (332322) - březen 2005

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

460 Kč

ČSN IEC 79-16 (332325) - září 1995

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

230 Kč

ČSN EN 50495 (332327) - listopad 2010

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

350 Kč

ČSN 33 2340 ed. 2 (332340) - srpen 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.14t

360 Kč
foo