ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 80079-20-1

Tato norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku (20 °C, 101,3 kPa) tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Tento dokument rovněž popisuje i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku tak, aby bylo možné zvolit odpovídající teplotní třídu zařízení.
Hodnoty chemických vlastností látek jsou uváděny jako pomoc pro výběr zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Mohou být doplněny další publikována data, na základě dostupnosti ověřených výsledků zkoušek.
Materiály a jejich vlastnosti uvedené v tabulce (viz příloha B) byly vybrány se specifickým odkazem pro použití zařízení v nebezpečných prostorech. Data, uvedená v tomto dokumentu, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden v bibliografii.
Tyto metody pro stanovení MESG nebo AIT mohou být rovněž použity pro směsi plynu, vzduchu a inertního plynu nebo směsi par, vzduchu a inertního plynu. Data pro směsi se vzduchem a inertním plynem však nejsou uvedeny v tabulce.

Označení ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320)
Katalogové číslo 509912
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135099122
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-20-1 (332320) z listopadu 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

foo